SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs SEO Content Writing

SEO copywriting je izuzetno važan segment u procesu optimizacije zbog čega je ova tema u velikoj meri obrađena u kursu SEO Content Writing. Ako se internet danas može smatrati jednim od osnovnih poslovnih alata sa brojnim kanalima komunikacije, onda je sadržaj ili content na internetu jedan od posebno bitnih medijuma koji posreduje u komunikaciji. 

Razvoj interneta u većoj meri uticao je i na razvoj sadržaja koji se kreiraju u online svetu. Pod internet sadržajima podrazumevamo različite medijske tekstove: tekst, slike, video-sadržaje, grafike, infografike, banere, podcaste, gifove i dr., zbog čega su sadržaji na internetu svakim danom sve raznolikiji i interesantniji. Međutim, usled velikog broja medijskih tekstova nemoguće je da jedan tekst vide svi korisnici interneta. Ipak, postoje SEO copywriting tehnike koje mogu pomoći da se sadržajem na internetu obratimo željenoj pubici, odnosno odgovarajućoj ciljnoj grupi koja pretražuje i koja se interesuje za plasirane tematske oblasti.

Za tehnike pisanja za web sajtove poslednjih godina interesuje se veliki broj pisaca, koji žele da savladaju i usavrše ovu veštinu. To i ne čudi, jer je poznavanje osnovnih pravila optimizacije postalo neophodno prilikom pisanja tekstova na internetu. U okviru ovog kursa možete se detaljnije upoznati sa značajem, ali i načinom kreiranja sadržaja koji odgovaraju pravilima optimizacije, a bez kojih je skoro nemoguće ostvariti vidljivost teksta na internetu. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community Manager i Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa SEO Content Writing

SEO Content Writing predavanje koncipirano je tako da odgovori na pitanja u vezi sa pisanjem tekstova za web stranice sajtova, tj. osobenostima pisanja tekstova sa fokusom na ključne reči, koje pomažu pri rangiranju u internet pretragama. Kurs delom obrađuje i SEO copywriting veštine. Kako optimizacijska pravila treba slediti i prilikom kreiranja prodajnih sadržaja, SEO oblasti je tokom ovog kursa poklonjena veća pažnja. 

Pisanje sadržaja u kojima se pažnja posvećuje SEO pravilima doprinosi boljem plasmanu sadržaja na internet pretraživačima. Shodno tome, takvi sadržaji su onda i vidljiviji većem broju korisnika. Stoga, posebna pažnja u okviru ovog kursa posvećena je značaju SEO optimizacije i posledicama koje na plasman online tekstova može da ima loša primena SEO pravila. 

Kada je reč o pisanju sadržaja, trebalo bi ukazati i na neke od osnovnih interpretacijskih nedoumica, te pogrešnih tumačenja, odnosno poistovećivanja termina content writing i copywriting. Kada je reč o copywritingu, u okviru ovog kursa polaznici će moći da se upoznaju sa osnovnim značenjem ovog pojma, kao i sa poslovima za koje su zaduženi copywriteri. Više reči biće i o karakteristikama sadržaja koje sastavljaju copywriteri. 

Jedan od ciljeva kursa SEO Content Writing jeste da polaznici upoznaju i savladaju neka od osnovnih SEO pravila, bitnih za kreiranje sadržaja na internetu. Svedoci smo da je savremena tehnologija uticala na to da se neki štampani tekstovi znatno manje kupuju i čitaju. Te štampane tekstove zamenili su novi, digitalni tekstovi, u okviru kojih se moraju poštovati izvesna pravila. Pisanje sadržaja na internetu bez znanja o SEO neće imati velikog efekta nakon objavljivanja. Drugim rečima, takav sadržaj neće videti, a onda ni čitati veći broj ljudi.

Stoga, neki od ciljeva ovog kursa jesu da se polaznici upoznaju sa osnovnim SEO content writing i SEO copywriting pravilima bitnim za kreiranje online sadržaja. Relevantan i kvalitetan tekst o proizvodu/uslugi napisan uz primenu White hat SEO etičkih tehnika izdvaja se po vidljivosti u SERP-u, a onda i većem interesovanju potencijalnih kupaca/korisnika, kao i većoj prodaji proizvoda/usluga na internetu.

Kurs SEO Content Writing odgovoriće vam na sledeća pitanja

Zbog čega je bitna SEO optimizacija internet tekstova?

Značaj SEO oblasti na internetu ogleda se u boljem pozicioniranju adekvatno optimizovanih web stranica u rezultatima pretrage na pretraživaču. Optimizacija internet sadržaja postiže se korišćenjem različitih tehnika u okviru SEO, čime se sajt bolje rangira na pretraživačima kao što su Google, Bing, Yahoo!. Zahvaljujući dobrom rangiranju internet sadržaja, web stranice mogu da imaju veći broj poseta, tj. veći saobraćaj. Stoga, SEO jeste odličan alat za postizanje dobrih rezultata pretraživanja na osnovu postavljenih korisničkih upita, u okviru kojih se najčešće nalazi ključna reč optimizovanog teksta. Usled relevantnosti i kvaliteta, ali i usled adekvatne primene ključnih reči, pojedini internet sadržaji pozicioniraju se među prvim rezultatima pretrage.

Šta je copywriting i da li se razlikuje od content writinga?

Termin copywriting odnosi se na tehniku pisanja reklamnih poruka i definiše se kao jedna od oblasti oglašavanja. Copywriting podrazumeva pisanje sadržaja u promotivno-prodajne svrhe, odnosno pisanje reklamnih tekstova na brošurama, u audio i video reklamama, na bilbordima itd. Shodno tome, copywriteri su pisci oglasnog sadržaja kojim se promovišu usluge, proizvodi ili kompanije. Ovakve pisce najčešće angažuju poslodavci iz advertajzing agencija ili iz agencija usko specijalizovanih za copywriting. Copywriteri su deo kreativnog tima čiji sadržaji služe da približe, pa čak i vežu širi auditorijum za plasirani proizvod/uslugu. Dakle, copywriter kreira sadržaj s namerom da nagovori ciljnu grupu, kojoj se obraća tekstom ili sloganom, da kupi proizvod ili uslugu. Neretko je jedna od funkcija copywrite tekstova da se stvori svest kod potrošača o proizvodu ili usluzi. S druge strane, content writer poznaje SEO copywriting, tj. optimizaciju sadržaja, gde je fokus više na kreiranju kvalitetnog i optimizovanog sadržaja nego što je usmeren ka prodaji.

Koji koraci prethode kreiranju dobro optimizovanog teksta na internet stranici?

Pre nego što se započne kreiranje dobro optimizovanog teksta, koji će potom, kao takav, prepoznati internet pretraživači, neophodno je ispoštovati nekoliko koraka. Prvi korak na koji treba obratiti pažnju prilikom kreiranja sadržaja u okvirima SEO standarda jeste analiziranje ciljne grupe, a potom i analiziranje tržišta, odnosno konkurencije. Analiziranje tržišta je ujedno i drugi korak, u kom je bitno definisati potencijalne SEO konkurente i ispratiti kako se oni pozicioniraju na internetu, kao i koje ključne reči upotrebljavaju. Treći korak je kreiranje naslova i analiziranje adekvatnih ključnih reči koje je neophodno upotrebiti u naslovu i tekstu. Ovde je vrlo bitno obratiti pažnju na frekvenciju ključnih reči koje se upotrebljavaju u online sadržaju, ali i na mesta na koja se te reči postavljaju. Četvrti korak u vezi je sa kreiranjem jedinstvenog, aktuelnog, relevantnog i korisnog sadržaja u adekvatnom formatu, čitljivom na internetu. 

Plan i program predavanja

1. SEO osnove i SEO Content Writing

  • Tri glavne SEO kategorije (Technical SEO, On-page SEO, Off-page SEO) i njihovi elementi optimizacije
  • Karakteristike, prednosti i nedostaci White hat SEO / Black hat SEO
  • Odlike SEO content writinga i copywritinga i njihove ključne razlike

2. SEO Content Writing

  • Kreiranje kvalitetnog sadržaja optimizovanog za internet pretraživače

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se