SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Contextual Reporting

Svako poslovanje u jednoj kompaniji podrazumeva prikupljanje, selekciju i skladištenje podataka za potrebe izveštavanja. Važnost izveštaja u poslovnim okvirima je velika. Preglednost i svrsishodnost brojnih prikupljenih podataka i njihovo integrisanje u korisne informacije neki su od osnovnih razloga zbog kojih se kreiraju izveštaji. Zahvaljujući izveštajima dobijaju se jasne smernice daljeg kretanja jedne kompanije, ali i ukazuje na ona mesta koja je neophodno unaprediti. 

Poslovno izveštavanje podrazumeva prikupljanje podataka koji su pokazatelji performansi, odnosno stanja jedne kompanije. Kako bi menadžment znao šta i kako treba da se radi, neophodno je da se donesu adekvatne odluke, čemu u velikoj meri pomažu kreirani izveštaji nastali na osnovu procena kvaliteta poslovanja koji se prate kroz vreme. Sa tim u vezi, vrlo je važno istaći da se izveštaji mogu kreirati manuelno, odnosno unosom podataka u Excel tabele, Google Sheets i dr., te prikazivati kroz različite tipove grafikona. Osim ovog manuelnog načina upravljanja podacima, informacije je moguće dobiti i preko prikupljenih podataka u softveru. Iako mnogi, ponekad i vrlo skupi, softveri mogu pomoći u izveštavanju, vrlo je važno poznavati i način na koji je moguće samostalno kreirati izveštaje za svoje poslovanje, te je jedan od kurseva posvećen upravo ovom problemu. 

U kursu Contextual Reporting imaćete priliku da se upoznate sa tim koji značaj kontekstualno izveštavanje ima, kao i na koji se način ono može ručno uraditi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Online Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur i Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Contextual Reporting

Kurs Contextual Reporting (kontekstualno izveštavanje) posvećen je jednom od dragocenih analitičkih alata, preko kog se preglednije mogu predstaviti sva ključna mesta jednog poslovanja. Podaci koji su strukturisani u određeni poslovni kontekst mogu pružiti vredne informacije o tendencijama kojima treba da se vodi poslovanje jedne kompanije, ali one mogu biti i dokaz napretka ili dobrog poslovanja koji se prezentuje pred zainteresovanim stranama ili stejkholderima. Kontekstualno izveštavanje može biti i dobar alat za selekciju i definisanje onih mesta koja je potrebno izdvojiti i kojima je potrebno pokloniti posebnu pažnju. Drugim rečima, kontekstualno izveštavanje može pomoći jednoj kompaniji u pronalaženju različitih tržišnih niša kojima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju. Ovo su samo neke od koristi koje se mogu dobiti od upotrebe kontekstualnog izveštavanja. Njegova upotreba i uloga u poslovnom okruženju su znatno šire. 

Kurs pred vama koncipiran je tako da približi i ukaže na praktičnu dimenziju upotrebe kontekstualnog izveštavanja. Imaćete priliku ne samo da spoznate značaj kontekstualnog izveštavanja već i da naučite na koji način ručno da preinačite podatke u korisne informacije koje mogu unaprediti poslovanje u kom radite. Na različitim primerima moći ćete da vidite različite funkcionalnosti prikupljenih podataka u različitim poslovnim praksama. 

Za potrebe ovog kursa biće predstavljeni određeni prikupljeni podaci u besplatnom Googleovom alatu Google Sheets za dve studije slučaja. Svaki od primera sadrži različite opise setova podataka i svaki od njih zahteva različite funkcijske radnje. Podsetićete se prethodno pominjanih statističkih i logičkih funkcija koje postoje u Excelu, a koje služe i doprinose razvrstavanju podataka i bez kojih ne bi bilo moguće kreirati različite tipove grafika. Osim toga, biće reči i o različitim načinima sortiranja podataka, zatim njihovom filtriranju i o tzv. prebrojavanju podataka. Sve ove radnje ili funkcije biće demonstrirane na nekom od primera. Cilj ovog kursa je da vas upozna sa načinom na koji nastaje kontekstualno izveštavanje, ali i da vas osposobi da samostalno grupišete nepregledne podatke u smislenu informaciju koja ima svoju primenu u poslovnom kontekstu.

Kurs Contextual Reporting odgovoriće na pitanja:

Kako se sortiraju podaci za potrebe jedne poslovne organizacije?

U poslovnim okvirima vrlo često je za potrebe kontekstualnog izveštavanja neophodno sortirati podatke. Za potrebe sortiranja podataka moguće je razlikovati nekoliko opcija koje se mogu koristiti u poslovnom izveštavanju. Prilikom sortiranja podataka potrebno je ispratiti sledeći postupak. Najpre je neophodno obeležiti sve podatke koji se žele sortirati. Nakon toga je potrebno u okviru kartice Data izabrati opciju Sort Sheet i zatim izvršiti neku od radnji kao što su:

  • sortiranje rastućim redosledom, tj. opcija Sort (A → Z), ili
  • sortiranje opadajućim redosledom, tj. opcija Sort (Z→ A). 

Osim ovakvim načinima sortiranja podataka, podatke je moguće sortirati i po više kolona. Tom prilikom u postupku je potrebno označiti ceo Data set. Na kartici Data se bira opcija Sort Range, a zatim se odabira kolona po kojoj se želi sortirati Data set. Klikom na Sort završava se sortiranje Data seta po odabranim kolonama.

Kako se filtriraju podaci u kontekstualnom izveštaju?

Podatke za svrhe kontekstualnog izveštavanja neophodno je prethodno filtrirati. Filtriranje podataka se za tu priliku izvršava na sledeći način: u Excelu, u okviru odeljka Data, potrebno je odabrati opciju Create a Filter. Nakon toga se u okviru svake kolone, kod naziva, pojavljuje znak za filter. Kako bi se funkcionalno odredio filter, neophodno je kliknuti na znak filtera u koloni i tada će se pojaviti različite opcije koje je potrebno izabrati da bi se filtrirali podaci. Dakle, samostalnim odabirom moguće je birati kriterijume na osnovu kojih će se filtrirati podaci. Važno je napomenuti i da se filter opcija isključuje na kartici Data odabirom opcije Turn off Filter.

Na koji način se podaci mogu prebrojavati?

Podatke poslovnih organizacija moguće je prikupljati u Excel dokumentima. Međutim, neretko je praksa i da se podaci integrišu u Googleov servis Google Sheet. Osim što se podaci mogu sortirati i filtrirati pomoću različitih funkcija, podatke je moguće i prebrojavati. Opciju prebrojavanja podataka za potrebe jedne poslovne organizacije moguće je izvesti pomoću različitih funkcija. Tri funkcije koje se u Excel programu najčešće upotrebljavaju i koje služe za prebrojavanje podataka su: 

  • COUNT() ili prebrojavanje ćelija koje sadrže različite brojeve;
  • COUNTIF() je funkcija preko koje se probrojavaju ćelije koje zadovoljavaju određene kriterijume; 
  • COUNTA() je funkcija kojom se probrojavaju ćelije koje nisu prazne u jednom tabelarnom Excel prikazu.
Osoba istražuje kurs Contextual Reporting

Plan predavanja:

1. Šta je kontekstualno izveštavanje?

  • Šta su podaci? 
  • Šta podrazumeva opis Data setova?

2. Statističke funkcije u Excelu

3. Logičke funkcije u Excelu

4. Kreiranje grafika za potrebe kontekstualnog izveštavanja u Excelu

  • Kako se sortiraju podaci u Excelu?
  • Kako se filtriraju podaci u Excelu?
  • Kako se prebrojavaju podaci u Excelu i koje funkcije se koriste? 

5. Pretraživanje podataka 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se