Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs E-shop Security

Brza online komunikacija, pregledne i uvek dostupne elektronske prodavnice, efikasna elektronska kupovina, plaćanje računa bez čekanja u redovima – samo su neke od pogodnosti koje sa sobom nosi digitalno doba. Međutim, digitalno doba donelo je i izvesne rizlike i određen stepen skepticizma kod pojedinih internet korisnika. Stoga se pouzdanost na web lokaciji i sigurna kupovina preko interneta nalaze među ostalim prioritetima koje mora da obezbedi svaka kompanija koja teži da ulaže i dobro posluje u online sferi. 

Sigurna kupovina preko interneta štiti ne samo korisnika/kupca već i osigurava nesmetan razvoj kompanije. Može se reći da na internetu postoje brojni rizici, koji se mogu pojaviti u svim fazama procesa kupovine. Neki od rizika mogu biti ukraden broj platne kartice i pasvord računa, modifikacija podataka u toku transfera, zatim lažni trgovci, ukradeni podaci o plaćanjima sa servera trgovca ili krađa informacija iz bankarskog sistema.

Na osnovu toga može izgledati da pretnje od različitih malverzacija postoje svuda, te da je nemoguće izvesti sigurnu kupovinu preko interneta. U vezi sa time, u kursu E-shop Security imaćete prilike da se uverite u suprotno. Saznaćete sve važne i neophodne informacije o sistemima zaštite koje je danas neophodno da ima jedna internet prodavnica, a čije implementacije mogu učiniti jednu online trgovinu bezbednim mestom svakodnevne kupovine. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa E-shop Security

Kako na nternetu postoje brojne pretnje za sigurnost podataka i bezbednost novčanih sredstava internet korisnika, tako postoji i vrlo kompleksan sistem zaštite podataka i informacija na mreži. Stoga, na samom početku kursa posvećenog zaštiti i sigurnosti online trgovine imaćete priliku da se upoznate sa najvažnijim savetima koji su u vezi sa merama sigurnosti u online prostoru. Neke od najčešćih pretnji za bezbednost jedne e-commerce kompanije su: finansijske prevare, primanje spam poruka, hakerska metoda phishinga, DDoS Attacks ili distribuirani napadi uskraćivanja usluge, trojanci, zatim Brute Force Attacks, SQL Injections, XSS i drugi.

Ovo su samo neke od potencijalnih opasnosti koje će detaljno biti obrađene kroz kurs. Osim toga, jedna od osnovnih odlika svakog virtuelno pismenog korisnika interneta jeste spoznaja ne samo potencijalnih bezbedonosnih opasnosti na mreži već i načina zaštite identiteta, podataka i informacija na njoj. Drugim rečima, saznaćete koje su osobenosti jedne bezbedne online prodavnice, na koji način je moguće zaštiti servere i administratorske panele, koji e-commerce pluginovi za sigurnost se preporučuju, kako se radi bekap podataka i kada i na koji način se prate potencijalno neželjene aktivnosti na mreži itd.

Ovo su samo neke problemske teme o kojima će biti reči tokom kursa E-shop Security. Jedan od ciljeva kursa je da osposobi polaznika da prepozna kvalitetno i relevantno poslovanje na internetu, ali i sve one indikatore i oznake koje stvaraju poverenje među kupcima. Stoga će biti reči o sertifikacionim oznakama, zatim o zakonskim obavezama, o greškama elektronskih prodavaca, ali i o sigurnosti web servera. Nakon kursa bićete u prilici da prepoznate i objasnite koje mere je potrebno preduzeti da bi se obezbedila sigurna kupovina preko interneta, kao i kojim napadima je jedan sajt može biti izložen. Svi ovi problemi predstavljeni su sa ciljem da se odgovori na jedno od osnovnih pitanja kursa, koje se odnosi na konkretan pregled svih komponenata koje je neophodno da ima jedan siguran sistem plaćanja na internetu.  

Kurs E-shop Security odgovoriće na pitanja:

Šta je phishing?

Phishing je jedna od uobičajenih pretnji po bezbednost elektronskih trgovina u kojima se hakeri maskiraju u legitimne, realne kompanije i šalju elektronske poruke klijentima kompanija s ciljem da ih prevare. Drugim rečima, maskirani hakeri pokušavaju da žrtvu navedu na dobrovoljno otkrivanje osetljivih podataka. Primera radi, hakeri se služe jednostavnim postavljanjem lažne kopije legitimne web lokacije ili bilo koje druge web stranice sa zahtevom za unos poverljivih podataka. Na taj način oni dolaze u posed tuđih tajnih i poverljivih podataka. Pored ove, uobičajena tehnika krađe identiteta predstavlja i slanje e-pošte klijentima sa lažnim porukama u kojima se zahteva da oni preduzmu akciju. Akcija vrlo često podrazumeva dobijanje podataka za prijavu ili druge vredne informacije koje haker može da iskoristi dalje u svoju korist.

Koji elementi su elementi sigurne kupovine preko interneta na jednoj web prodavnici?

Razlozi za zabrinutost potrošača i njihovo odustajanje od elektronske kupovine prvo su se odnosili na bezbednost i privatnost. Međutim, sa razvojem tehnologije i interneta, razvijalo se i poverenje u online transakcije. Poverenje potrošača najviše zavisi od toga koliko online prodavac deluje pouzdano kupcu. Signal pouzdanosti jedne web lokacije na kojoj se može obaviti sigurna kupovina preko interneta dokazuje se sertifikacionom oznakom ili oznakom koja se odnosi na to da je proizvod ili usluga proverena od neke treće strane, koja potvrđuje da zadovoljava određene uslove.

Osim ove oznake, treba istaći i oznaku pečata privatnosti ili posebne vrste sertifikacione oznake koja ističe da je nosilac ove oznake proveren i sertifikovan da zadovoljava određeni set kriterijuma u vezi sa zaštitom privatnosti i/ili zaštitom podataka. Pored ovih, treba pomenuti i jasne i precizne informacije o identitetu i kontaktima, zatim jasan opis proizvoda i cene sa svim pratećim troškovima, uz načine plaćanja i druga istaknuta zakonska prava i obaveze, uz naravno dostupnu korisničku podršku. Sve ovo su samo neki od ključnih činilaca koji grade poverenje potrošača u online kupovinu. 

Koje su faze u procesu elektronske trgovine?

Proces elektronske trgovine može se podeliti u tri faze. Prva, predugovorna faza podrazumeva da je potrošač došao na sajt. Tokom ove faze kupac razgleda, upoređuje i bira proizvode. Odabrane proizvode potom stavlja u korpu i ulazi u proces kreiranja porudžbine. Nakon toga sledi druga faza u procesu online kupovine. Reč je o procesu tokom kog se završava sa poručivanjem, te se klikom na taster poručuje proizvod sa obavezom plaćanja. U ovoj fazi online kupac je ušao u ugovorni odnos kupovine i postao kupac. Poslednju fazu predstavljaju aktivnosti koje se odvijaju nakon kupovine. U toj fazi potrošač podrazumeva da po prijemu proizvoda ima mogućnost da zameni/vrati proizvod ukoliko mu ne odgovara ili da ima opciju ostvarivanja daljih prava iz garancije ukoliko odluči da zadrži proizvod. 

Plan i program predavanja

1. Najčešće bezbednosne pretnje e-commerce poslovanju

2. Politika privatnosti

3. Oznake poverenja 

  • Poverenje potrošača u online kupovinu
  • Sertifikacione oznake

4. Zakonske obaveze i greške e-trgovaca

5. Sistemi zaštite na internetu

6. Sigurnost web servera

  • HTTP, HTTPS, TLS faze
  • LAMP stack, komponente i serveri
  • Osnovne mere sigurnosti i mogući napadi
  • HTTP zaglavlja
  • Preusmeravanje (redirekcija)

7. Sistemi plaćanja platnim karticama

8. Provera identiteta vlasnika kartice

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se