Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Advanced Content Creation

Poznavanje napredne tehnike pisanja sadržaja na internetu postalo je jedna od važnih veština u digitalnom marketingu. Može se zaključiti da je danas jedna od najvećih borbi pisaca na internetu kako da sastave dovoljno sadržaja koji će istovremeno biti dovoljno kvalitetni da odgovore na ciljeve internet poslovanja, a onda i da budu konkurentni u odnosu na druge tekstove istih niša na tržištu. Sa ovim izazovom se većina profesionalnih digitalnih pisaca svakodnevno susreće. Ovakav posao nije lak, ali jeste dostižan, ukoliko se poznaju napredne tehnike pisanja sadržaja. 

Kvalitetan sadržaj kreiran na različitim digitalnim kanalima jednog poslovanja može dovesti do njegove atraktivnosti, ali i do održivosti poslovnih praksi. Usled toga, može se reći da su dobre ideje alat koji omogućava piscu da se istakne među različitim autorima na internetu, ali i da doprinese plasmanu brenda, poslovnog modela ili proizvoda/usluge. Do kvalitetnog sadržaja može se dopreti konstantnim istraživanjem. Tako istraživanje ne bi trebalo da bude praksa koja će biti primenjivana samo u prilikama planiranja ili pisanja, već ona treba da bude konstanta u pristupu savremenog web pisca. Samo na taj način pisac može da bude obavešten o trendovima i tokovima kreiranja sadržaja i aktuelnostima u industriji. Zahvaljujući ovakvoj praksi vrlo je izvesno da će se stići do dobrih ideja, a sasvim sigurno i do interesantnih, originalnih i kreativnih razrada brojnih ideja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Advanced Content Creation - tehnike pisanja

Kurs posvećen naprednom kreiranju sadržaja na internetu organizovan je tako da pruži korisne informacije o metodama i da prikaže tehnike pisanja kvalitetnih sadržaja za sajtove. Kada se kaže kvalitetan sadržaj na webu, misli se na sadržaj koji je ne samo dobro organizovan i formatiran već i adekvatno napisan tako da odgovara optimizacijskim standardima web pretraživača. Atraktivan sadržaj u kom su ispoštovane sve optimizacijske norme može biti vidljiv u rezultatima pretrage, te se može reći da kreativnost pisane reči i tehničko znanje sačinjavanja teksta na internetu ne mogu ići jedno bez drugog. 

Kurs Advanced Content Creation podeljen je u nekoliko delova i fokusiran je tehnike pisanja. U okviru prvog dela možete se upoznati sa jednom od strategija za izradu sadržaja na internetu. Tako je jedno od prvih pitanja koje obrađuje ovaj kurs posvećeno izradi plana sadržaja. Stoga, na samom početku upoznaćete se sa tipovima sadržaja koje je moguće kreirati, ali i sa osnovnim principima strategija koje pomažu da se lakše odrede ciljevi sadržaja prema namerama i potrebama ciljne publike. Nakon što se upoznate na koji način se planom sadržaja može odgovoriti na ciljeve i potrebe ciljne grupe, u nastavku će biti interpretirane komponente sadržaja. Sa tim u vezi, jedna od osnovnih komponenti svakog teksta jesu ključne reči. Istraživanje ključnih reči i njihova upotreba neke su od tema kojima će, kao posebno važnim, biti posvećen jedan dobar deo kursa. 

Poseban deo kursa posvećen je odabiru tema i njihovim razradama. Kako prepoznati glavnu temu, a kako pronaći srodne tematske oblasti, koji su to alati za istraživanje različitih srodnih tematika, ali i konkurencije, samo su neka od pitanja na koje ćete dobiti odgovore u okviru ovog kursa. 

Iskusno napisan sadržaj na internetu jeste onaj sadržaj u kom se koriste određene tehnike pisanja, ali i metode zbog kojih nastaje kvalitetan i uvek aktuelan sadržaj na internetu. Jedna od metoda, o kojoj će između ostalog biti reči, jeste i metoda prilagođavanja jednog sadržaja različitim kanalima komunikacije. 

I konačno, jedna od suštinskih tema u okviru kursa o naprednom kreiranju sadržaja na internetu jeste pitanje na koji način pristupiti kreiranju jednog kvalitetnog teksta na webu. Usled toga, u kursu pred vama biće detaljno i konkretno predstavljeni svi koraci koje je potrebno preći, kao i svi oni problemski okviri koje je neophodno uzeti u razmatranje prilikom pisanja jednog teksta. Poslednja tematska oblast koja se obrađuje u okviru ovog kursa odnosi se na uticaje napredne tehnologije na kreiranje sadržaja. 

Cilj ovog kursa je da vam posluži kao svojevrsni detaljni vodič za kreiranje medijskih sadržaja, preko kog ćete brzo savladati različite interpretativne modele jedne tematske oblasti, i njihov plasman kroz kreativne medijske sadržaje. 

Kurs Advanced Content Creation odgovoriće na pitanja:

Šta podrazumeva Immersive content?

Imerzivni sadržaj je tvorevina imerzivne tehnologije. Stoga, da bi se razumelo šta je imerzivni sadržaj, neophodno je prvo objasniti šta je imerzivna tehnologija. Ova tehnologija je skup hardvera i softvera zahvaljujući kojima se kreira i plasira stvarnost pred internet korisnicima, koja je delom ili potpuno virtuelna. Pod imerzivnom tehnologijom kreira se nova realnost koja nastaje posredstvom novih digitalnih tehnologija, te se u njene okvire ubrajaju proširena stvarnost (MR), 360⁰ video, haptička tehnologija, veštačka inteligencija (VR) i dr. Dakle, imerzivni sadržaji jesu svi oni sadržaji koji se kreiraju pomoću imerzivnih tehnologija. Na primer, imerzivni sadržaj je sadržaj u kom je korisnik okružen potpuno novim sadržajem u koji ulazi kroz digitalno okruženje koje simulira njegovo prisustvo na određenom mestu u realnom vremenu. 

ta podrazumeva personalizacija sadržaja?

Personalizacija sadržaja podrazumeva onaj sadržaj koji je nastao za određenog kupca. Drugim rečima, pre kreiranja personalizovanog sadržaja vrlo je važno istražiti i razumeti razlike između kupaca. Prepoznavanjem razlika biće definisani i razlozi, ali i namere različitih segmenata kupaca u okviru jedne target grupe. Na taj način ukazaće se one akcije koje je kupac poslednje preduzeo, te će pisac sadržaja moći i znati u kom smeru da kreira koristan sadržaj za kupca. Drugim rečima, preko istraživanja se postiže koristan i potreban sadržaj za kupca, koji budući da odgovara potrebama kupaca jeste i personalizovan sadržaj. Treba pomenuti i da je personalizovani sadržaj jedan od sadržaja kojima se na najbolji način može uspostaviti interakcija sa kupcem.

Zašto je važno istraživanje ključnih reči pred kreiranje jednog tekstualnog sadržaja?

Istraživanje ključnih reči je proces koji prethodi svakom dobro kreiranom sadržaju na sajtu. Proces istraživanja ključnih reči i analiza pojmova koje korisnici pretražuju trebalo bi postaviti u sadržaje, zbog čega se može u većoj meri unaprediti strategija kreiranja sadržaja. Osim toga, zahvaljujući detaljnom istraživanju ključnih reči moguće je prepoznati sve one tematske oblasti koje interesuju korisnike, a moguće je i prepoznati koje su teme popularne, koje su to teme koje pretražuju internet korisnici i u kojoj meri. Dobro odabrane ključne reči moraju biti relevantne za temu teksta koji se kreira, a koje bi trebalo da imaju visok obim pretraga, ali i da nemaju veće i jake konkurente koji teže da se pozicioniraju za istu ključnu reč u rezultatima pretrage na pretraživačima. Osim toga, jedan od najvažnijih faktora u odabiru ključnih reči za prodajni tekst jeste i da ključna reč konvertuje zainteresovane internet čitaoce u kupce. 

Plan i program predavanja

1. Izrada content plana

 • Content okvir – hero, hub and hygiene 

2. Organizacija sadržaja

3. Istraživanje ključnih reči

 • Analiza upita korisnika
 • Popularnost ključnih reči
 • Lista ključnih reči

4. Upotreba ključnih reči u tekstu

5. Izbor tema

 • Kreiranje tema
 • Glavne i srodne teme
 • Korisni alati za istraživanje – LSI graph
 • Istraživanje konkurencije
 • Tehnike pisanja

6. Prilagođavanje sadržaja

 • Forme sadržaja
 • Sadržaj na različitim kanalima komunikacije – Repurposing

7. Interakcija sa korisnikom

8. Immersive tehnologije

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se