Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Native Advertising

Native advertising predstavlja vrstu oglašavanja koje odgovora formi i funkciji sadržaja u kontekstu u kom se pojavljuje. Drugim rečima, reč je o oblasti marketinga na koju se vrlo često nailazi prilikom konzumiranja online sadržaja. Iako postoje različiti vidovi online oglašavanja, kompanije vrlo često biraju ovaj oblik advertajzinga jer na najbolji način odgovara na potrebe i koji na odgovarajući način komunicira sa njihovim klijentima.

Ova forma oglašavanja je forma plaćenog oglasnog prostora u kome se oglas uklapa u kontekst oglasnog mesta na kom se pojavljuje. Može se reći i da je reklama u ovoj formi izvedena tako da deluje kao da je neplaćen sadržaj koji odgovara korisničkom iskustvu i mestu na kom je plasirana.

Danas smo svedoci da sadržaj jeste vrlo bitan, a ponekad i ključan razlog zbog kog određeni reklamni sadržaji jesu vidljiviji i pružaju bolje rezultate od drugih. Sa tim u vezi, vodeće platforme ili mediji na kojima se plaćeni sadržaj pojavljuje u ovom obliku su: Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, Pinterest, Forbes, Wall Street Journal, New York Times, USA Today i dr. Ovaj kurs posvećen je svim copywriterima i budućim online marketing menadžerima kojima je neophodno da poznaju sve forme i prakse kreiranja, distribuiranja i plasiranja različitih tekstualnih sadržaja na internetu.

Opis i cilj kursa Native Advertising

U okviru kursa polaznici će imati priliku da se upoznaju sa preciznim značenjem online marketinškog termina „native advertising”, ali i prakse koja se dovodi u vezu sa njim. Posebna pažnja, već na samom početku, posvećena je distinkciji termina content marketing, reklama i native načina promocije. Predstavljene razlike između različitih reklamnih oblika služe kako bi se istakla veća funkcionalnost i značaj ovog vida sadržaja u odnosu na ostale. Više reči u okviru ovog kursa biće i o njegovim osnovnim platformama, koje se mogu podeliti na otvorene platforme i one zatvorene. Pored ove podele, druga podela može se odnositi na aspekte sadržaja, odnosno na to da li je sadržaj koji je kreiran za oglašavanja brendiran sadržaj ili je reč o informativnom, promotivnom ili prodajnom sadržaju.

Formama i kategorijama ove vrste advertajzinga posvećena je posebna pažnja na kursu. Zahvaljujući Birou za interaktivno oglašavanje (Interactive Advertising Bureau – IAB), danas možemo govoriti o klasifikaciji internet oglasa. Oglase ove vrste delimo na: Content Recommendation Ads, In-Feed/In-Content Ads, Branded/Native Content. O svakom ovom obliku  biće posebno reči kroz kurs. Na osnovu toga moći ćete da se upoznate sa mestom na kom se javljaju, sa njegovim funkcionalnostima, ali i sa korisnim alatima koji omogućavaju kreiranje ovakvih oglasa i linkovanje ka postovima na kojima se pojavljuju oglasi. Takođe, biće reči o tome ko kreira sadržaje i na koji način, kao i koji sve oblici u pomenutoj podeli mogu da se prepoznaju. 

Za sve pomenute vrste i podvrste postavljeni su odgovarajući interesantni primeri, zahvaljujući kojima ćete moći brže i lakše da razumete i identifikujete oglase ove vrste. Nakon teorijskih interpretacija i pojašnjenja, u okviru ovog kursa postoji i pragmatičan ugao sagledavanja ovog digitalnog marketinškog alata. Zato su kao poseban segment kursa ponuđeni korisni saveti za uspešno kreiranje native oglasa, koji su izvedeni na osnovu sistematičnog sagledavanja različitih studija slučaja u digitalnoj marketinškog praksi. 

Kurs Native Advertising odgovoriće na pitanja

Koje su osnovne platforme native advertisinga?

Osnovne platforme u native advertisingu mogu se podeliti u dve grupe. Prvu grupu platformi na kojima se pojavljuju ovi oglasi čine zatvorene platforme. Za ovu grupu svojstveno je da se oglasi kreiraju isključivo za određenu platformu, prema njenim pravilima i funkcionalnostima. Kreirani sadržaj oglasa se pojavljuje isključivo u okviru platforme, zbog čega ovakav vid oglašavanja nazivamo closed advertising. Primeri zatvorenih platformi na kojima se pojavljuju ovi oglasi su: Twitter, Facebook, YouTube i dr. Drugu grupu platformi na kojima se pojavljuju ovi oglasi predstavljaju otvorene platforme. Ovaj vid advertajzinga se još naziva i open advertising, jer se kreira u svrhu oglašavanja koje nije ograničeno samo na jednu platformu, već jedan format oglasa može da se pojavi na različitim platformama. 

Šta je Branded/Native content u native advertisingu?

Branded/Native content predstavlja jedan od oblika reklamnog sadržaja u native advertisingu u okviru kog se plaćeni sadržaj pojavljuje na nekom mediju koji ne predstavlja medij brenda koji se u okviru oglasa plasira. Brendirani sadržaj se ne razlikuje od inicijalnog sadržaja medija na kom se pojavljuje, te je zbog toga neophodno da se ovakav vid sadržaja posebno obeleži kao plaćeni sadržaj. Brendirani sadržaj se još naziva i sponzorisani ili „custom” sadržaj. Kako se ovaj sadržaj pojavljuje, ali i izgleda kao i sav drugi sadržaj na sajtu, njegovo obeležavanje je neophodno i obično tu oznaku predstavlja mali kvadrat u okviru kog stoji oznaka „Ad”, postavljena ispod naslova teksta, ili oznaka „Sponsored by”, iznad ili ispod naslova oglasa.

Koje su razlike između native advertisinga i klasičnog oglašavanja?

Osnovna razlika između native advertisinga i klasičnog oglašavanja odnosi se na to da se pod native oglašavanjem podrazumeva stilsko i sadržajno prilagođavanje oglasa okruženju objave, odnosno sajtu na kom se oglasi pojavljuju. Usled toga, ponekad je vrlo teško utvrditi da li je reč o plaćenom sadržaju ili o neplaćenom sadržaju kreiranom na sajtu. Native advertising i klasično oglašavanje imaju istu formu sadržaja, a donekle su im i osnovne funkcije slične. Naime, kod native oglašavanja forma je primerena platformi na kojoj se native sadržaj objavljuje. Tako se na YouTubeu kao platformi pojavljuju video-sadržaji kao native oglasi, na Instagramu fotografije, na blogu blog post itd.

Plan i program predavanja

1. Forme i funkcije native advertisinga

  • Razlike između content marketinga i native advertisinga
  • Razlike između native advertisinga i klasičnog oglašavanja

2. Platforme za native advertising

3. Forme i kategorije native advertisinga

  • Content Recommendation Ads
  • In-Feed / In-Content Ads / In-Content Native Ads
  • Branded/Native Content

4. Kategorije native advertisinga prema kreiranom sadržaju

5. Saveti za uspešan native advertising

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se