SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs E-Banking

Tehnologije napreduju velikom brzinom, a elektronsko bankarstvo je jedan od dokaza da sve više ulazimo u digitalnu eru. Više nije potrebno da korisnik odlazi u banku kako bi iskoristio uobičajene bankarske usluge, već sve može obaviti putem e-bankinga.

Da bi ovaj način poslovanja funkcionisao, potrebno je da postoji siguran informacioni sistem banke, kvalitetna infrastruktura mreža, kao i obezbeđena zaštita informacija i transakcija. Sa razvojem tehnologije došlo je do promena i u načinu obračunavanja i plaćanja kako međusobno između banaka, tako i u poslovanju sa klijentima.

Elektronsko bankarstvo se odnosi na proces koji omogućava klijentima banaka da putem interneta izvršavaju sve bakarske poslove koje bi inače obavljali u lokalnim filijalama. Na ovaj način klijenti banaka mogu putem različitih uređaja koji su povezani na internet da koriste različite usluge svoje banke 24 sata dnevno. Upravo je to i jedna od najvećih prednosti – to što klijent može da koristi usluge u bilo kojem trenutku, transakcije se brže obavljaju, pa ne mora da čeka u redu na šalteru, čime značajno može uštedeti na svom vremenu.

Na ovom kursu savladaćete sva potrebna znanja o pojavnim oblicima elektronskog bankarstva, a pojmovi kao što su virtuelna banka, PayPal, kriptografija, elektronski novac, elektronski čekovi i drugi postaće deo vašeg standardnog rečnika. Takođe, naučićete sve o osnovnim modelima plaćanja koji su zasnovani na elektronskom novcu i osnovnim modelima sistema plaćanja putem interneta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa E-Banking

Na samom početku kursa biće objašnjen pojam elektronskog bankarstva, gde se primenjuje elektronsko bankarstvo i šta su virtuelne banke. Nakon toga biće reči o tome koja se sve sredstva koriste u elektronskom bankarstvu, šta predstavlja elektronski novac, koje vrste kartica za plaćanje postoje, kao i detaljan prikaz i objašnjenje sistema plaćanja kod elektronskog bankarstva. 

Modelima i sistemima plaćanja je posvećen značajan deo kursa, gde su predstavljeni različiti modeli sistema plaćanja na internetu, kao i mobilnom bankarstvu. Razvoj mobilnog bankarstva je direktno povezan sa razvojem mobilnih tehnologija, a kako upotreba mobilnih uređaja dominira danas, fokus jednog dela kursa je na upotrebi mobilnog bankarstva, razlozima zašto je uvođenje mobilnog bankarstva bilo neophodno, faktorima koji utiču na dinamični razvoj mobilnog poslovanja, modelima plaćanja u mobilnom bankarstvu, kao i koji su vodeći principi za mobilne finansijske servise.

Na kraju samog kursa biće obrađeni rizici i različite vrste zaštite u elektronskom bankarstvu. Biće prikazana grupacija rizika u elektronskom bankarstvu, tačnije operativni, reputacioni i pravni rizik, kao i rizici internacionalnog poslovanja i sajbernapada. Svako od nas svakodnevno se susreće sa uslugama elektronskog bankarstva, koje u velikoj meri olakšavaju i ubrzavaju savremeno poslovanje. Zbog toga je od velike važnosti da imate osnovno znanje o načinima funkcionisanja ovog sistema.

Cilj kursa E-Banking jeste upravo da vas upozna sa konceptom elektronskog bankarstva, sistemima za obračun i plaćanja u bankarstvu, modelima sistema plaćanja na internetu, ali i rizicima koji postoje u e-bankarstvu i načinima da se oni svedu na minimum.

Na kursu elektronskog bankarstva polaznik će razumeti šta je elektronsko bankarstvo i koji njegovi oblici postoje. Biće upoznat sa različitim sredstvima za plaćanje koja se koriste u elektronskom bankarstvu, kao i sa elektronskim novcem. Takođe, jedan od ciljeva jeste da se polaznik upozna i sa mobilnim bankarstvom i da bude u mogućnosti da prepozna određene rizike prilikom online plaćanja, ali i da implementira određene metode zaštite.

Kurs E-Banking će vam odgovoriti na pitanja:

Koje su prednosti korišćenja e-bankinga?

Elektronsko bankarstvo svakako ima svojih prednosti, ali i mana. Kada govorimo o prednostima elektronskog bankarstva, najpre moramo spomenuti da su to manji troškovi pre svega za banke. S druge strane, ukoliko govorimo o korisnicima usluga banaka, oni ne moraju više čekati u redu i trošiti svoje vreme, mogu online, iz udobnosti svog doma, sa različitih uređaja plaćati račune, prebacivati novac i sl. 

Svakako, postoje i neke mane, na primer aplikacija koja nudi e-banking može često imati bagove, možda nije user-friendly za stariju populaciju koja ne poznaje dovoljno dobro nove tehnologije i moderne uređaje, ako se mora plaćati određena mesečna nadoknada za korišćenje online usluga, određene usluge se ne mogu ipak obaviti online, već morate ići u filijalu, mogućnost krađe podataka itd. 

Šta je mobilno bankarstvo?

Mobilno bankarstvo podrazumeva korišćenje mobilnih uređaja za obavljanje različitih finansijskih transakcija. Na veoma jednostavan način sada možete preuzeti aplikaciju svoje banke i dobiti pristup korišćenja svih usluga, za koje ste pre morali da odete u filijalu. Mobilno bankarstvo omogućava klijentima banaka da obavljaju u bilo kojem trenutku sa bilo kojeg mesta različite vrste transakcija, koje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga koje ste institucije klijent. Korišćenje mobilnog bankarstva je u svakodnevnom porastu zbog konstantnog razvoja mobilnih aplikacija, koje su sve jednostavnije za upotrebu. Klijenti sada imaju mogućnost da u svakom trenutku provere svoje stanje, izvrše transfer, plate račun ili obave bilo koju drugu uslugu u sklopu svoje banke, a da ne moraju fizički odlaziti u filijalu.

Koji su najčešći rizici u elektronskom bankarstvu i kako ih možemo grupisati?

Pojava interneta je bankama donela mogućnost da svoje tradicionalno poslovanje presele na internet i tako je nastalo elektronsko bankarstvo. Kao što smo naveli, online bankarstvo nudi pregršt korisnih usluga za svoje korisnike. Međutim, kao jedan od glavnih problema nameću se brojni rizici sa kojima se bankarski sektor suočava. Rizike elektronskog bankarstva možemo grupisati na sledeći način:

  • operativni rizik (rizik sigurnosti, dizajna, implementacije i održavanja sistema, kao i da klijent zloupotrebi proizvod ili uslugu); 
  • reputacioni rizik (rizik javnog mnjenja);
  • pravni rizik (narušavanje ili neusaglašenost sa zakonima, pravilima, regulativama ili propisanom praksom); 
  • rizici internacionalnog poslovanja (van granica matične zemlje banke);
  • rizici sajbernapada

Plan i program kursa

1. Pojam elektronskog bankarstva

  • šta predstavlja elektronsko bankarstvo i na koji način se realizuje

2. Sredstva plaćanja kod elektronskog bankarstva

3. Modeli i sistemi plaćanja na internetu

4. Mobilno bankarstvo

  • gde se primenjuje i koje su prednosti upotrebe mobilnih plaćanja

5. Rizici i zaštita u elektronskom bankarstvu

  • vrste rizika u elektronskom bankarstvu i metode zaštite

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se