Upisni rok je počeo

Kurs E-Banking

Opis kursa:

Tehnologije napreduju velikom brzinom a elektronsko bankarstvo je jedan od dokaza da sve više ulazimo u digitalnu eru. Više nije potrebno da korisnik odlazi u banku kako bi iskoristio uobičajene bankarske usluge, već sve može obaviti putem e-bankinga.

Da bi ovaj način poslovanja funkcionisao, potrebno je da postoji sigran informacioni sistem banke, kvalitetna infrastruktura mreža, kao i obezbeđena zaštita informacija i transakcija. Sa razvojem tehnologije, došlo je do promena i u načinu obručanavanja i plaćanja kako međusobno između banaka, tako i u poslovanju sa klijentima.

Na ovom kursu, svaladaćete sva potrebna znanja o pojavnim oblicima elektronskog bankarstva, a pojmovi kao što virtuelna banka, PayPal, kriptografija, elektronski novac, elektronski čekovi, i drugi, postaće deo vašeg standardnog rečnika. Takođe, naučićete sve o osnovnim modelima plaćanja koji su zasnovani na elektronskom novcu i osnovnim modelima sistema plaćanja putem interneta.

Cilj kursa:

Svako od nas svakodnevno se susreće sa uslugama elektronskog bankarstva koje u velikoj meri olakšavaju i ubrzavaju savremeno poslovanje. Zbog toga je od velike važnosti da imate osnovno znanje o načinima funkcionisanja ovog sistema.

Kurs E-banking ima za cilj upravo da vas upozna sa konceptom elektronskog bankarstva, sistemima za obračun i plaćanja u bankarstvu, modelima sistema plaćanja na internetu, ali i rizicima koji postoje u e-bankarstvu i načinima da se oni svedu na minimum.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih LINK Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.