2 programa po ceni 1

Online Content Creation & Distribution

Opis kursa: Na koje sve načine može da se kreira sadržaj na internetu i kako izabrati kanal kojim će se isti distribuirati saznaće polaznici ovog kursa, te tako naučiti kako pravilno da iskoriste mogućnosti koje im pružaju savremeni kanali online komunikacije.

Cilj kursa: Polaznici kursa steći će raznovrsna primenljiva znanja i veštine koja će im omogućiti da kreiraju interesantan online sadržaj i prikažu ga na način koji će zaintrigirati ciljani auditorijum i podstaći ih na željenu interakciju.