Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Advertising Campaign Organization

Opis kursa: Advertajzing kampanje predstavljaju skup različitih online reklama koje za cilj imaju da prenesu sličnu poruku. Važnost oglašavanja na internetu danas je neprocenjiva, zato je naglasak ovog kursa na tome da polaznici steknu savremena znanja i veštine koja će im omogućiti da uspešno planiraju i organizuju advertajzing kampanje i tako unaprede poslovanje brenda za koji rade.

Cilj kursa: Nakon završetka ovog kursa, ovladaćete tehnikama istraživanja tržišta, definisanja ciljne grupe, usklađivanje budžeta za reklamiranje, izbora medija, osmišljavanja samog reklamnog nastupa kao i sprovođenje isplanirane advertajzing kampanje i praćenje njenih efekata.