2 programa po ceni 1

Online Performance Management

Opis kursa: Višegodišnje aktivno korišćenje veb analitike u kontekstu unapređenja poslovanja i prodaje dovodi do seta novih saznanja o različitim načinima unapređenja poslovnih performansi, odnosno dovodi do mogućnosti veoma preciznog upravljanja unapređenjem poslovnih rezultata.

Cilj kursa: Polaznici kursa će dobiti potrebna znanja i veštine o naprednom korišćenju alata za veb analitiku u kontekstu upravljanja poslovnim performansama online projekata.