Prečice na tastaturi za efikasniji rad

Kada dugo radite za računarom, brzina rada je od ključne važnosti. Srećom, postoje načini na koje možete da skratite vreme rada. Da biste što bolje, efikasnije i brže završili posao, počnite da koristite prečice na tastaturi.

prečice na tastaturi

Miš i tastatura su olakšali korišćenje računara, ali prečice su još uvek najpraktičnije rešenje prilikom korišćenja brojnih programa. Većina profesionalaca zna da korišćenje prečica nije samo ušteda vremena već i manje fizičko opterećenje prilikom rada.

Prečice na personalnim računarima (PC) zasnivaju se na kombinaciji osnovnih tastera sa brojevima i simbolima. Pod osnovnim tasterima mislimo na Shift, Alt, Windows i Ctrl. Ove osnovne komande svuda rade na isti način iako svaki program ima svoju kombinaciju tastera. 

Osnovne korisne prečice tastature 

U tekstu koji sledi ukratko objašnjavamo neke od osnovnih kombinacija za prečice na tastaturi. Ne bi trebalo da vas čudi ukoliko za neke nikada niste čuli, jer ih ima zaista mnogo. Iako korišćenje prečica na tastaturi olakšava rad na računaru, one se i dalje ne koriste često.  Tokom korišćenja računara mnogi koriste miš za izdavanje komandi (što je komplikovanije i duže) umesto jednostavne upotrebe prečica putem osnovnih komandnih tastera i slova. 

Kako biste brže i lakše završavali posao, predstavljamo vam veoma korisne prečice na tastaturi.

Ctrl + O Otvaranje fajla
Alt + F Otvaranje fajl menija
Ctrl + A Odabir kompletnog teksta na strani
Ctrl + B Boldovanje odabranog teksta
Ctrl + I Menjanje selektovanog fonta u italic
Alt + E Otvaranje edit menija
Alt + F4 Zatvaranje programa u kojem trenutno radite
Alt + Tab Prelazak sa jednog aktivnog programa na drugi
Ctrl + F Aktiviranje pretrage
Ctrl + V Pejstovanje (nalepljivanje) kopiranog sadržaja
Ctrl + S Snimanje dokumenta
Ctrl + Z Undo dugme za poništavanje poslednje akcije
Ctrl + C Kopiranje označenog sadržaja
Ctrl + K Unos web linka u tekst
Ctrl + End Odlazak na kraj teksta
Ctrl + Home Odlazak na početak teksta
Win + D Spuštanje i podizanje svih aktivnih programa
Win + L Zaključavanje ekrana

Verovatno su vam poznate mnoge prečice na tastaturi, ali ih ipak retko koristite u svakodnevnom radu. Često su glavni razlozi jednostavno navika korišćenja miša i neodlučnost da se promene radne rutine. 

Uzmimo za primer kopiranje sadržaja iz jednog dokumenta u drugi. Putem miša je potrebno da otvorite meni, odaberete opciju Copy, kliknete na drugi fajl, ponovo odaberete desnim klikom meni i kliknete na opciju Paste. Sigurno je jednostavnija opcija: Ctrl+C (copy), Alt+Tab (prelazak na drugi fajl/program) i na kraju Ctrl+V (paste). 

Specijalni znaci na vašoj tastaturi

Verovatno vam se mnogo puta desilo da željeni simbol ne možete na pronađete na tastaturi. Najčešće rešenje za ovaj problem je obično odlazak na internet i kopiranje željenog simbola. Ipak, zašto ne biste jednostavno upisali šifru simbola koji želite da unesete? Naime, postoji veliki broj znakova koji se mogu upisati kombinacijom brojeva i Alt tastera.

Alt + 0169 © – Copyright
Alt + 0128 € – Simbol za evro
Alt + 0174 ® – Registrovani trademark simbol
Alt + 0176 ° – Simbol za celzijus
Alt + 253 ² – Oznaka za kvadratni koren
Alt + 0134 † – Krst
Alt + 0154 š – Slovo latinice kada nemate instaliranu latiničnu tastaturu
Alt + 230 µ – Simbol za slovo mi grčkog alfabeta, tj. mikrometričku jedinicu
Alt + 156 £ – Simbol za funtu

Listu svih kombinacija za specijalne znakove na tastaturi možete pogledati ovde. Interesantno je što se mnogi nisu dosetili da pritisnu više tastera dok drže Alt dugme. 

Prečice za napredno korišćenje

Pored standardnih prečica (koje možete videti u tabelama iznad), postoje i dodatne kombinacije tastera za koje znaju uglavnom napredniji korisnici.

Reč o simbolima koji se praktično mogu ispisati samo pomoću tastature. Ono što je zajedničko za većinu njih je oslanjanje na Windows dugme. Pokazalo se da je ovaj taster veoma koristan u profesionalnom radu iako je Microsoft pretrpeo brojne kritike prilikom njegovog uvođenja.

Win + . Otvaranja menija sa emotikonima (smajlijima)
Win + Ctrl + D Kreiranje novog desktopa
Ctrl + Shift + V Pejstovanje (lepljenje) odabranog teksta bez formatiranja
Win + Ctrl + F4 Zatvaranje svih novootvorenih desktopa
Win + Shift + S Pravljenje screenshota odabranog dela ekrana
Win + Ctrl + Levo/Desno strelice Kretanje između otvorenih desktopa


Ukoliko radite kao online PR manager, opcija kreiranja duplih radnih površina (desktopa) pomoći će vam da jasno razdvojite online kampanje na kojim paralelno radite.

rad za tastaturom programi i prečice

Popularni programi i njihove prečice

Rad možete da olakšate tako što ćete koristiti prečice karakteristične za određene programe. Naime, svaki ozbiljniji program ima veliki broj skraćenica na tastaturi koje profesionalci masovno koriste. Za početak saznajte koje su to najkorisnije prečice za Chrome browser.

Chrome komande na tastaturi

Kako se Chrome browser najviše koristi na svetu, logično je da se prvo upoznate sa njegovim prečicama. Čak i u slučaju da koristite neki drugi pregledač (Opera, Edge, Firefox), većinu navedenih komandi možete da primenite.

Prelazak na otvoreni tab nalevo

Ctrl + Shift + T Otvaranje zatvorenog taba
Ctrl + Shift + N Otvaranje inkognito moda
Ctrl + Shift + Delete Otvaranje Clear Browsing Data opcija
Ctrl + Shift + M Logovanje u Chrome sa drugim nalogom
Ctrl + Shift + B Prikaz/sklanjanje bookmark menija
Ctrl + Tab Prelazak na otvoreni tab nadesno
Ctrl + Enter Pretvaranje traženog pojma u adresu sajta (dodaje www. i .com)
Ctrl + Shift + Tab Prelazak na otvoreni tab nalevo
Alt + Shift Brza promena jezika na tastaturi

Chrome prečice na tastaturi višestruko će vam olakšati rad u ovom pregledaču. Usvajanje ovih komandi je odlična polazna tačka za rad u drugim programima kao što su Excel, Word, Photoshop itd.

Efikasnije kreiranje tabela sa prečicama u Excelu

Kreiranje kompleksnijih tabela u Excelu zahteva koncentraciju i mnogo „fizičkog” rada (klikova). Na dnevnom nivou je potrebno podesiti brojne ćelije, redove, kolone i dr. Prečice na tastaturi mogu umanjiti broj potrebnih klikova prilikom kreiranja i organizovanja jedne tabele.

Zato profesionalci poput e-commerce managera većinski koriste komande preko tastera kako bi sebi olakšali rad. Na ovaj način se višestruko štedi vreme i ubrzava radni proces.

Alt + H, H Odabir boje
Ctrl + O Otvaranje fajla
Ctrl + W Zatvaranje fajla
Alt + H, B Dodavanje ivica (border)
Alt + H, D, C Brisanje kolone
Ctrl + Shift + U Razvijanje ili skupljanje polja za formulu
Ctrl + Shift + End Izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja
Ctrl + Alt + Shift + F9 Provera zavisnih formula, a zatim izračunavanje svih ćelija u svim otvorenim radnim sveskama
Alt + Shift + F10 Prikaz menija ili poruke za dugme „proveravanje grešaka”

U tabeli smo naveli neke od popularnijih prečica, a ako vas interesuje spisak svih Excel prečica na tastaturi, pogledajte Microsoft stranicu posvećenu ovom programu.

Prečice u Wordu

Jedan od najkorišćenijih programa za manipulaciju tekstom je svakako Microsoft Word. Iako se pojedine prečice iz prethodnih tabela mogu primeniti u ovom programu, postoje specifične komande koje su neophodne za efikasan rad. 

Ctrl + L Levo poravnanje teksta
Ctrl + E Centriranje teksta
Ctrl + R Desno poravnanje teksta
Ctrl + Y Ponavljanje radnje
Alt + R, U, L Podešavanje jezika za proveru
Alt + Ctrl + Tačka Tri tačke

Budući da postoji veliki broj Word prečica na tastaturi, najefikasnije ćete ih usvojiti ako ih uvodite po potrebi. Na taj način će njihovo korišćenje postati deo rutine u svakodnevnom radu.

Photoshop prečice na tastaturi 

Jedan od najčešće korišćenih programa za manipulaciju slikama je Photoshop. Ovaj program nudi veliki broj opcija koje u svakodnevnom radu koriste na primer social media manageri. Kako je njihov posao da pripremaju vizuale za objave na društvenim mrežama, važno je da ta operacija oduzima minimalno vremena. Zato je bitno da se od samog početka rada u Photoshopu naviknete na prečice na tastaturi.

Shift + L Kretanje kroz Lasso alate
Shift + M Kretanje kroz Marquee alate
Shift + C Prebacivanje sa Cropa na Slice alate
Shift + W Prebacivanje na Magic Wand/Quick Selection
Ctrl + Alt + Shift + O Open As opcija
Ctrl + Shift + K Podešavanje boja
Ctrl + Alt + Shift + B Pretvaranje slike u crno-belu
Ctrl + Alt + Shift + I >Informacije o fajlu

U Photoshopu je moguće čak i kreirati sopstvene komande. Proces izmene kombinacija prečica možete ispratiti na ovoj adresi

  • 24.03.2020 09:54

Komentar