Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Advanced Analytics II: Predictive & Prescriptive Analytics

Opis kursa:

Veb analitika predstavlja najproduktivniji način da dođete do informacija na osnovu kojih usmeravate kampanje i osmišljavate strategije za online poslovanje. Analiza rezultata daće vam moć da na osnovu podatka iz online poslovnog sistema predvidite ishode vaših aktivnosti i pomoći će vam da unapredite stretegije kako biste povećali promet.

Cilj kursa:

Ovaj kurs je kreiran kao nastavak kursa Advanced Analytics: Post-Click Analysis & Funneling. Sa znanjima koja ćete savladati na oba kursa, dobićete celokupan spektar veština koje su potrebne kako bi ste koristili alate za veb analitiku na naprednom nivou.