Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Blog Management & Bloggers Relations

Opis kursa: Važnost uspostavljanja komunikacije i odnosa sa blogerima i ostalim uticajnim korisnicima društvenih mreža.

Cilj kursa: Polaznici kursa će dobiti znanja iz oblasti upravljanja odnosima s blogerima i načinima komunikacije sa uticajnim korisnicima društvenih mreža.