SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Cenovnik dodatnih usluga InternetAcademy

USLUGE: CENA
Potvrda o školovanju 10 EUR
Potvrda o školovanju na engleskom jeziku 20 EUR
Potvrda o završenom programu 20 EUR
Izvod (listing) iz plana i programa 30 EUR
Izvod (listing) iz plana i programa na engleskom jeziku 50 EUR
Izrada sertifikata o nivou engleskog/nemačkog jezika- LINK English/ LINK German 30 EUR
Troškovi slanja sertifikata LINK English/ LINK German za inostranstvo 10 EUR
Troškovi slanja potvrde o školovanju za inostranstvo 10 EUR
Izrada sertifikata za pojedinačni kurs na engleskom jeziku 20 EUR
Potvrda sa prevodom sertifikata na drugi jezik 30 EUR
Izrada drugog sertifikata 50 EUR
Druga promena smera pre početka školske godine* 50 EUR
Promena smera nakon početka školske godine/ prebacivanje u narednu generaciju** 100 EUR
Opomena za neplaćanje – nepoštovanje rokova iz Ugovora 0 EUR
Advokatska opomena 20 EUR
Produženje online kursa na period od 7 dana 15 EUR
Produženje online kursa na period od 14 dana 20 EUR
Produženje online kursa na period od 30 dana 40 EUR
Kupovina dodatnog online kursa IA 40 EUR
Nestandardne potvrde 50 EUR
Nestandardne potvrde na engleskom jeziku 100 EUR
Prekoračenje roka za vraćanje literature iz biblioteke 5 EUR po započetoj nedelji
Odbrana završnog rada 100 EUR
Dodatno testiranje nakon završetka školske godine*** 50 EUR
„Program+“ paket školovanja 360 EUR
Prijava za Black Friday akciju nakon ugovorenog roka**** 200 EUR
Prva obnova školske godine ***** 500 EUR
Druga obnova školske godine ****** 600 EUR
Prvi ponovni upis u školsku godinu ******* 40% od iznosa školarine
Drugi ponovni upis u školsku godinu ******** 50% od iznosa školarine
Prenos prava i obaveza iz Ugovora o školovanju na treće lice ********* 200 EUR

* Prva promena smera pre početka školovanja je besplatana, dok se druga promena smera i svaka naredna naplaćuje.

** Navedeni iznos naknade se primenjuje za period do 30 dana od datuma početka nastave. Po isteku navedenog perioda visina naknade se utvrđuje po pojedinačnom zahtevu polaznika. Pored nadoknade za promenu smera, polaznik je u obavezi da uplati i razliku u ceni školovanja između upisanog i željenog smera.

*** Odnosi se na tradicionalne polaznike prethodnih generacija koji nisu ispunili nastavne obaveze u predviđenom roku

**** Navedeni iznos naknade se primenjuje za period do 30 dana od poslednjeg dana prijave za novi program. Po isteku navedenog perioda visina naknade se utvrđuje po pojedinačnom zahtevu polaznika, u odnosu na proteklo vreme od datuma početka nastave.

***** Aktiviranje online kurseva iz kojih polaznik nije ispunio nastavne obaveze predviđene planom i programom na upisanom smeru. Prvu obnovu školske godine polaznici mogu iskoristiti u roku od 3 godine od datuma početka nastave.

****** Aktiviranje online kurseva iz kojih polaznik nije ispunio nastavne obaveze predviđene planom i programom na upisanom smeru. Drugu obnovu školske godine polaznici mogu iskoristiti u roku od 3 godine od datuma prve obnove školske godine.

******* Dodela svih online kurseva predviđenih planom i programom na upisanom smeru. Prvi ponovni upis polaznici mogu iskoristiti u roku od 5 godina od datuma početka nastave.

******** Dodela svih online kurseva predviđenih planom i programom na upisanom smeru. Drugi ponovni upis polaznici mogu iskoristiti u roku od 5 godina od datuma prvog ponovnog upisa.

********* Navedeni iznos naknade se primenjuje za period do 30 dana od datuma početka nastave. Po isteku navedenog perioda prenos prava i obaveza iz Ugovora o školovanju na treće lice neće biti moguć.

Chartered Institute of Marketing (CIM)
Level 3 Foundation Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing
(1 modul- Award)
£175+50 EUR
Level 3 Foundation Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing
(2 modula- Certificate)
£285+50 EUR
Level 4 Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing (1 modul- Award) £215+50 EUR
Level 4 Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing (2 modula)* £365+50 EUR
Level 4 Certificate in Professional Marketing/ Digital Marketing (3 modul- Certificate)* £515+50 EUR
Level 6 Diploma in Professional Marketing/ Digital Marketing (1 modul- Award) £255+50 EUR
Level 6 Diploma in Professional Marketing/ Digital Marketing (2 modula)* £445+50 EUR
Level 6 Diploma in Professional Marketing/ Digital Marketing (3 modula- Diploma)* £635+50 EUR
International Qualification Network (IQN)
Prijava ispita 20 EUR
Diploma in Marketing (DipMKT) £99
Certified Project Management Analyst (CPMA)** £299
Cambridge International A&AS level Business***
A level 275 EUR
AS level 185 EUR
A2 (Written paper 3) 185 EUR
Prijava ispita van roka – zakašnjenje  150 EUR
Cambridge Assessment English****
Cabridge English: A2 Key 100 EUR
Cambridge English: B1 Preliminary 110 EUR
Cambridge English: B2 First 150 EUR
Cambridge English: C1 Advanced 175 EUR
Cambridge English: C2 Proficiency 180 EUR
Cambridge Business English: Preliminary/ Vantage/ Higher***** /

* Naknada za prijavu polaganja navednih CIM ispita nije uključena u školarinu polaznika.

** Naknada za prijavu polaganja navednog IQN ispita nije uključena u školarinu polaznika.

*** Odnosi se samo na polaznike odseka E-business & Internet marketing.

**** Naknada za prijavu polaganja Cambridge English ispita nije uključena u školarinu polaznika.

***** Polaganje Cambridge Business English ispita se organizuje u saradnji sa British Council-om, koji defineše cenovnik i na čiji račun se uplaćuju naknade za prijavu ispita.

Materijali za pripremu polaganja diploma i sertifikata:

LINK English multimedija (samostalno / sa instruktorom) 175 EUR / 225 EUR

NAPOMENA: Sve uplate se vrše u skladu sa ugovornim odredbama i informacijama koje se odnose na sam način plaćanja. U navedene cene je uračunat PDV.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se