SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

1. INTERMEDIATE - Srednji

Opis kursa:

Kurs srednjeg nivoa engleskog jezika omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da osposobi polaznika za izražavanje mišljenja vezanih za apstraktne teme kao i za razumevanje različitih instrukcija. Da osposobi polaznika za učestvovanje u razgovorima na različite teme unutar poznate oblasti. Da osposobi polaznika za pisanje pisama i beleženje podataka vezanih za poznate teme.

 

2. UPPER INTERMEDIATE - Viši srednji

Opis kursa:

Viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu nalik onoj kod izvornog govornika engleskog jezika.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da osposobi polaznika za vođenje razgovora u vezi sa velikim brojem različitih tema, kao i za izdvajanje najvažnijih činjenica iz tekstova i razumevanje detaljnih uputstava. Takođe, polaznik će se osposobiti za pisanje pisama vezanih za netipične teme i za hvatanje beležaka u situacijama kada neko govori na engleskom jeziku.

Polaznici će pohađati jedan od navedenih programa na osnovu rezultata testa za određivanje nivoa znanja engleskog jezika.

Napomena: Polaznici čiji nivo znanja na testiranju bude iznad nivoa Upper-Intermediate dobijaju kurs Business English u online varijanti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se