Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

German Language 1 / German Language 2

Pored engleskog, poznavanje nemačkog jezika je neophodno za sve one koji žele da otvore vrata velikih kompanija širom sveta. Ako želite da konstantno napredujete i usavršavate se, budete u toku sa najaktuelnijim trendovima i pravilima poslovanja ili jednostavno da sarađujete sa inostranim klijentima, poželjno je da posedujete određeno znanje nemačkog jezika. 

Upravo zato, pored sveobuhvatne obuke za sticanje znanja i veština za uspešno poslovanje na internetu, na InternetAcademy dobijate i mogućnost da potpuno besplatno usavršite nemački jezik. 

U prvom semestru, u okviru kursa German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od četiri nivoa gradiva (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2), koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i upotrebu.

Nakon programa koji ste pohađali u prvom semestru, možete preći na naredni nivo gradiva u drugom semestru i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.*

Pogledajte koje nivoe nemačkog jezika možete pohađati na InternetAcademy u skladu sa postojećim nivoom svog znanja:

1. GERMAN LANGUAGE A1

Opis i cilj kursa

Ovo je početni nivo učenja nemačkog jezika, čiji je cilj snalaženje u jednostavnim komunikacijskim situacijama sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Polaznici će usavršiti osnovna gramatička pravila, naučiće da razlikuju vrste reči, prepoznaju rod imenica i odrede padež, menjaju glagole kroz lica u prezentu, preteritu, perfektu i futuru I. 

Na ovom kursu koriste se i audio-zapisi i audio-testovi, a učenje jezika na ovom nivou omogućiće polaznicima da razumeju sagovornike sa nemačkog govornog područja ukoliko govore jasno i sporije.

2. GERMAN LANGUAGE A2

Opis i cilj kursa

Na drugom nivou kursa nemačkog jezika polaznici će proširiti svoje znanje iz gramatike, kao i svoj vokabular za svakodnevnu komunikaciju i vođenje dijaloga. Gramatički deo prate tekstovi koji polaznicima pomažu da lakše shvate primenu novonaučenih gramatičkih pravila. Tekstovi sadrže osnovnu leksiku, predviđenu za ovaj nivo učenja jezika, i omogućavaju lakše sporazumevanje u svakodnevnim situacijama.

Cilj ovog kursa jeste upoznavanje polaznika sa novim oblicima rečenica u nemačkom jeziku, pridevskom deklinacijom, komparacijom prideva, pasivom i potencijalom. 

3. GERMAN LANGUAGE B1

Opis i cilj kursa

Ovaj kurs usmeren je na polaganje ispita za sticanje jezičkog sertifikata B1 nivoa Gete instituta. Zato će se polaznici susresti sa veoma aktuelnim tekstovima najraznovrsnijih tema i pomoću multimedijalnih zapisa, koji prate čitav kurs, postepeno širiti i bogatiti vokabular. Između ostalog, cilj kursa jeste da gramatičke oblasti koje se prelaze podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfosintakse i leksikologije nemačkog jezika. 

Tokom kursa posebna pažnja je posvećena paralelnom razvijanju kompetencija (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje vokabularom B1 nivoa. 

4. GERMAN LANGUAGE B2

Opis i cilj kursa

B2 nivo je opšteprihvaćen stepen poznavanja stranog jezika po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (GER). Ovaj nivo podrazumeva samostalnu upotrebu jezika u svakodnevnoj komunikaciji uz sadržaje koji su u vezi sa opštim temama, kao što su posao, studiranje, planovi i navike itd., i vokabular koji prati ovu tematiku. 

Na ovom kursu polaznici će se pripremiti za polaganje ispita za sticanje jezičkog sertifikata B2 nivoa Gete instituta. Uz to, kurs je koncipiran tako da polaznicima ukazuje na tehnike pisanja i usmerava ih na bitne i manje bitne stvari prilikom čitanja teksta, te im omogućava da bez problema polože ispit za B2 nivo. 

* Napomena: Polaznici čiji nivo znanja na testiranju bude iznad B2 nivoa dobijaju kurs Business German.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se