Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Integrating Digital Media

Opis kursa:
Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa važnošću integrisanja različitih medija u komunikaciji i analiziraće izazove koji tu integraciju prate, u online i offline svetu. Proučavaće se i velika uloga koju u komunikaciji danas igraju društvene mreže. Danas se neophodno razviti jedinstvenu taktika za kreiranje sadržaja koji na najbolji način promovišu jedan brend i potrebno je uvideti bitnu razliku koja dolazi od upotrebe različitih gedžeta u korišćenju interneta kao što su tablet računari i mobilni telefoni.

Cilj kursa:
Kroz upoznavanje sa novim vidovima komunikacije i neophodnosti njihovog povezivanja razviti veštine integrisane komunikacije koja omogućava formiranje pozitivne slike o brendu.