Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Internet Consumer Behaviour

Opis kursa
U okviru ovog kursa polaznici će razviti sposobnost za razumevanje ponašanja i potreba internet korisnika koje je ključno za uspeh u svakom biznisu i marketingu. Polaznici će naučiti šta najviše utiče na posetioce, šta ih privlači ili odbija, kako i kada se angažuju i na koji način donose odluke.

Cilj kursa
Razvijanje dubinskog razumevanja procesa koji se odvijaju prilikom posećivanja sajtova i odlučivanja o kupovini jedan je od ciljeva kursa. Želimo da naučite razliku između racionalnog i emotivnog, impulsivnog i pažljivog donošenja odluke. Iako je nemoguće u potpunosti predvideti ponašanje internet korisnika, savremena istraživanja došla su do dragocenih uvida u procese donošenja odluka, razumevanja potreba, želja i akcija korisnika.