2 programa po ceni 1

Koliko mogu da zaradim zahvaljujući znanju sa InternetAcademy

Vrednost sertifikata i znanja koje ćete steći na InternetAcademy je mnogostruka. Znanja i veštine stečene u internet edukaciji doprinose razvoju preduzeća i postizanju višeg stepena konkurentnosti na tržištu.