SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs C1 Level German

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje C1 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje C1 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: studentski dani, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. Takođe i tekstove koji su vezani za nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu kulturu (u dodatnim materijalima) i tekstove najaktuelnijih novinskih članaka ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva. 

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata C1. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou C1 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje C1 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou C1. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem, pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija. Preporuka svima koji uče nemački jezika je da samostalno nadograđuju stečena znanja dodatnim vežbama i člancima na C1 nivou dostupnim na internetu. 

Plan i program 

Modul 1 – Wörter bilden

 • Substantivbildung
 • Adjektivbildung
 • Der Text
 • Über Vor- und Nachteile sprechen
 • Adjektivdeklination nach Artikelwörtern
 • Der Text

Modul 2 – Satz und Rede

 • Pronomen es (I)
 • Pronomen es (II)
 • Der Text
 • Redewiedergabe
 • Redewendungen
 • Der Text

Modul 3 – Stil und Ausdruck

 • Nominalstil
 • Verbalstil
 • Der Text
 • Präpositionen mit Dativ
 • Präpositionen mit Genitiv
 • Der Text

Modul 4 – Kommentare und Äußerungen

 • Kommentare schreiben
 • Weiterführende Nebensätze
 • Der Text
 • Modalverben in subjektiver Bedeutung
 • Passiversatzformen
 • Der Text

Modul 5 – Fit für C1

 • Indirekte Rede mit Modalverben
 • Der Text
 • Modalitätsverben mit “zu + Infinitiv”
 • Fit für das Leseverstehen
 • Fit für das Schreiben
 • Fit für das Sprechen

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se