Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs C1 Level German

Kurs je koncipiran tako da postepeno priprema polaznike kursa na polaganje C1 jezičkog sertifikata Gete Instituta. Podeljen je u celine (module) koji vas vode kroz lekcije do autentičnih zadataka za polaganje C1 sertifikatskog ispita. Svaka lekcija sadrži veoma aktuelne tekstove na teme koje su bliske mladima: studentski dani, zaposlenje, druženje, slobodno vreme itd. Takođe i tekstove koji su vezani za nemačku kulturu i nemački jezik, koji imamo priliku da doživimo kroz popularnu kulturu (u dodatnim materijalima) i tekstove najaktuelnijih novinskih članaka ponuđenih u lekcijama. Imajući u vidu neophodnost „žive reči“, uz neke tekstove kao dodatni materijal su ponuđeni i video snimci i audio zapisi, osim slika i odgovarajućih gramatičkih vežbi. Poseban akcenat je na širokom polju zanimljivih tema koje se kroz tekstove različite težine nude polaznicima da ih čitaju i kad se ne bave samim kursom, jer su teme bliske mladima i pažljivo su odabrane da zadovolje svačiji ukus. Ceo kurs prate multimedijalni zapisi koji pomažu lakšem usvajanju pročitanog i provežbanog gradiva. 

Ovaj kurs ima za cilj da podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje jezičkog sertifikata C1. Kako bi se to ostvarilo, tekstovi imaju za cilj da postepeno šire i bogate vokabular svakog polaznika na nivou C1 i da gramatičke oblasti podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfo-sintakse i leksikologije nemačkog jezika. Posebno se obraća pažnja da se paralelno razvijaju kompetencije (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje C1 vokabularom. Kurs ukazuje na tehnike pisanja, usmerava na bitne i nebitne stvari prilikom čitanja teksta kako bi polaznici sa što manje problema položili ispit na nivou C1. Multimedijalni zapisi imaju za cilj što bolji razvoj kompetencije slušanja sa razumevanjem, pomoć i oslonac u rešavanju testova napredovanja, tako što naglašavaju najvažnije informacije iz pojedinih lekcija. Preporuka svima koji uče nemački jezika je da samostalno nadograđuju stečena znanja dodatnim vežbama i člancima na C1 nivou dostupnim na internetu. 

Plan i program 

Modul 1 – Wörter bilden

 • Substantivbildung
 • Adjektivbildung
 • Der Text
 • Über Vor- und Nachteile sprechen
 • Adjektivdeklination nach Artikelwörtern
 • Der Text

Modul 2 – Satz und Rede

 • Pronomen es (I)
 • Pronomen es (II)
 • Der Text
 • Redewiedergabe
 • Redewendungen
 • Der Text

Modul 3 – Stil und Ausdruck

 • Nominalstil
 • Verbalstil
 • Der Text
 • Präpositionen mit Dativ
 • Präpositionen mit Genitiv
 • Der Text

Modul 4 – Kommentare und Äußerungen

 • Kommentare schreiben
 • Weiterführende Nebensätze
 • Der Text
 • Modalverben in subjektiver Bedeutung
 • Passiversatzformen
 • Der Text

Modul 5 – Fit für C1

 • Indirekte Rede mit Modalverben
 • Der Text
 • Modalitätsverben mit “zu + Infinitiv”
 • Fit für das Leseverstehen
 • Fit für das Schreiben
 • Fit für das Sprechen

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.