Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Online Crisis Management

Opis kursa: Internet i društveni mediji sa svojom mogućnošću dvosmerne komunikacije doneli su novi kvalitet u poslovima koji su u vezi komunikacijom organizacije i njihovim ciljnim javnostima. Kako je osnovna karakteristika konverzacije nemogućnost kontrole sadržaja koji se emituje u javnost, upravljanje potencijalnim kriznim situacijama, kao i situacijama koje su bliske krizama predstavlja jedan od veoma važnih aspekata online komunikacije.


Cilj kursa: Polaznici kursa će dobiti konkretna znanja i veštine iz oblasti kreiranja strategije i vođenja krizne komunikacije, kao i vođenja komunikacije u situacijama bliskim krizama u internet okruženju.