Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Online Operations Effectivity Measurement & Optimization

Opis kursa: Osnova uspešno kreiranih i sprovedenih promotivnih aktivnosti na internetu se zasniva na uspostavljanju preciznih poslovnih procedura koje u svojoj osnovi imaju fokus na efektima tih aktivnosti, što se postiže odabirom efikasnih sistema merenja i unapređenja efekata tih aktivnosti.

Cilj kursa: Polaznici kursa će dobiti konkretna znanja i veštine o načinima uspostavljanja i vođenja sistema procedura koje su potrebne za uspešno i efikasno sprovođenje promotivnih aktivnosti, uključujući i njihovo unapređenje.