Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Steknite isplative veštine i priznate sertifikate – od kuće ili sa posla, iz bilo kog grada ili zemlje

InternetAcademy postoji zbog toga što se biznis i marketing „sele” u stvarnost sazdanu od programskih kodova. Kakav bi autoritet u oblasti digitalnog biznisa i marketinga uopšte predstavljala škola koja svoj obrazovni program nije prilagodila predavanju u virtuelnim učionicama? S tim na umu, InternetAcademy je svojim polaznicima pružila mogućnost da uče na daljinu, putem jedinstvene platforme za učenje na daljinu, iz bilo kog kutka planete. Dovoljno je samo da u prijavi obeležite odgovarajuće polje.

Na internetu ili na akademiji – odluka je na vama!

Ako vam nije praktično da fizički dolazite na nastavu ili želite veću slobodu u organizaciji vremena za učenje, sve profitabilne veštine diplome i sertifikate, obezbeđene na InternetAcademy, možete steći koristeći e-Learning platformu.

Gde god da se nalazite.

Kako biste proverili kvalitet platforme za učenje na daljinu za vaše mesto, kliknite ovde.

Znanje koje dobijate učeći na daljinu je visokostručno, a zvanja su priznata širom sveta, uključujući Srbiju.Mnogi polaznici iz Beograda, Srbije i okolnih zemalja, kao što su Crna Gora, BiH, Hrvatska i Severna Makedonija, već su putem interneta završili svoje školovanje na InternetAcademy, kao i brojni polaznici iz Amerike, Kine, Švajcarske, Švedske, Irske, Austrije, Poljske i Južne Afrike.

U stvari, imamo polaznike sa svih kontinenata.

Saznajte više o InternetAcademy i zašto imamo ovakva ovlašćenja i kredibilitet.

Kako su garantovani kvalitet znanja i sertifikati?


Metodologija učenja na daljinu razvija se više od 150 godina. InternetAcademy Distance Learning System je utemeljen na više od 10 godina konstantnog rada na njegovom unapređenju. Kvalitet ove platforme za učenje jedan je od razloga zbog kojih imamo najviši stepen partnerstva sa jednim od najstarijih univerziteta na svetu Cambridge.

Kao rezultat, školovanjem na daljinu na našoj internet akademiji dobijate isti kvalitet veština i sertifikata kao da ste učili iz klupe. Sertifikati i praktične sposobnosti su podjednako priznate.

S obzirom na to da koristimo posebnu metodologiju učenja - arhitektura saznanja, veštine dobijate brže i lakše nego da slušate uobičajena predavanja.

Evo kako: umesto da nastavu slušate i povremeno reagujete na pitanja profesora, učenjem na daljinu informacije dobijate na 3 odvojena načina - slušanjem, gledanjem i čitanjem, dok istovremeno rešavate obavezne testove i zadatke. Tako se angažujete između tri do četiri puta više nego putem tradicionalnog školovanja. Kada na to dodate punu podršku profesora u radu sa vama, postaje jasnije kako stičete realne veštine.

Zbog toga, sa jednim do dva sata dnevno možete postići ogroman napredak i postati stručni za oblast koju odaberete. Naravno, školovanjem na InternetAcademy postaćete sposobni da svoju stručnost i naplatite.

Kako izgleda učenju na daljinu na InternetAcademy

Kada odaberete učenje na daljinu na InternetAcademy, obezbeđujemo vam e-Learning tehnologiju koju ćete upotrebljavati sve vreme školovanja.

Nastavu pohađate od kuće ili sa posla, uz garantovano održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke.

Nastavu slušate, gledate, čitate. Imate video snimke, audio snimke, interaktivne aplikacije sa snimljenim radom ekrana računara pri upotrebi odgovarajućih programa, kontakt sa profesorima u realnom vremenu preko interneta putem poruka i konsultacija. 

Nastava je intenzivna. Bogata živim primerima koji su vam dostupni tako da možete reagovati, korigovati, pitati, probati. Predavanja su opipljiva, kao da ste u učionici.

Naravno, dobijate i dokumenta i uputstva. Materijale koristite i kao reference po završetku programa. Ova dokumentacija, zajedno sa knjigama iz naše biblioteke je sasvim dovoljna. Ne morate kupovati dodatnu literaturu da biste završili svoje školovanje.

Vaš napredak se redovno proverava

Proveru vašeg znanja vršimo nakon svakog nastavnog modula. Testiranjem osiguravamo kontinuitet rada cele grupe, a Vi dobijate predznanje za prelazak na sledeću celinu predmeta.

Kada vam se obračunaju procenti uspešnosti, poeni i ukaže na greške koje ste napravili, lako možete da se vratite na deo predavanja koja niste najbolje savladali i pređete ih ponovo.

Pri tom, redovno ćete raditi i assignmente, odnosno zadatke, seminarske radove. Od vas se zahteva praktičan rad. Profesori proveravaju nivo veštine koju ste stekli da bi znali kojim tempom da rade sa vama.

Pošto je cilj da postanete visokostručni, ovakav način treniranja je neophodan.

A provera vašeg napretka je obimna i stalna. U zavisnosti od odseka, školovanjem na InternetAcademy ćete proći više od 370 testova, assignmenata i projekata.

Imate kompletnu podršku profesora i aktivnu saradnju sa kolegama


Imate punu podršku profesora, i to ne samo tokom predavanja.

Profesori treba da prate vaš rad kako bi ocenili vaš napredak i usmeravali vaše školovanje.

Kada postavite pitanje, bez obzira na vreme, svaki profesor će vam poslati odgovor u roku od 24 sata ili manje. Za periodu održavanja otvorenih redovnih konsultacija, sa predavačima komunicirate u realnom vremenu kao da sede pored vas, u istoj prostoriji.

Postoje i predavanja sa grupnim chat sesijama. Recimo, na različitim kursevima dizajna koristimo sesije za razmenu ideja i brainstorming.

Naravno, možete još aktivnije učestvovati u radu sa profesorima i kolegama redovnim postavljanjem pitanja, četom, diskusijama na InternetAcademy forumu otvorenom za polaznike, profesore i konsultante, davanjem ideja, saveta, primera… Sve ove aktivnosti su već ugrađene u Distance Learning System, tako da su vam dostupne klikom miša.

Da se uverite u funkcionalnost, efikasnost i lakoću korišćenja naše DLS platforme, pogledajte e-Learning Demo.

Kako se polažu finalni ispiti?

Sve uslove za dobijanje InternetAcademy sertifikata ispunjavate preko interneta. Na taj način ste školovanje i dobijanje stručnih zvanja završili na najpraktičniji i najisplativiji način. 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se