Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Personal Sales

Opis kursa

U ovom kursu biće obrađen pojam i proces lične prodaje. Biće reči o tipovima lične prodaje koji se svakodnevno primenjuju u praksi i donose odlične rezultate. Obrađivaćemo osobine prodavca, kao i veštine, znanja i metode kojima se on koristi kako bi uspešno realizovao prodaju i time doprineo uspešnom poslovanju kompanije za koju radi. Kurs uključuje brojne praktične savete, od komunikacije sa kupcima, do upravljanja prodajnim timom.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se obučite za dobrog prodavca koji poznaje pre svega sebe, a zatim i svog kupca. Prodavca koji može uvek da prepozna potrebe kupca i koji može da izađe na kraj sa različitim tipovima sagovornika kako bi uspešno zaključio prodajni proces, rešavao eventualne reklamacije i održavao kvalitetan odnos sa svojim klijentima i nakon prodaje, neograničeno u budućnosti.