SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Proces školovanja u varijanti Distance Learning

Početak rada u Distance Learning-u

Nakon obavljenog upisa, polaznici u DL varijanti se unose u Distance Learning System (DLS) i dodeljuju im se prvi kursevi. Svi neophodni materijali za učenje šalju se poštom, u sklopu DL paketa. Paket je nameljen svim polaznicima u Distance Learning-u.

Sadržaj DL paketa

 • Materijali za učenje na CD-u
 • Username i Password za pristup DLS-u
 • Uputstvo za korišćenje DLS-a
 • Uputstvo za izradu seminarskih radova
 • Pravila školovanja za DL polaznike

Dinamika učenja

Polaznik u varijanti Distance Learning-a sam bira dinamiku i vreme učenja, što znači da nije u obavezi da prati sve kurseve istovremeno. Kursevi se sastoje iz određenog broja nastavnih modula čije otvaranje i praćenje je vremenski proizvoljno od strane svakog polaznika. Završetak rada iz određenog kursa nije vezan za ostale kurseve.

Provera znanja tokom kursa

Tokom svakog kursa polaznici u DL varijanti imaju proveru znanja nakon svakog pređenog nastavnog modula. Način provere znanja zavisi od vrste i prirode kursa, a može da se sastoji od:

 • testa po modulu
 • seminarskog rada
 • projekta

Kontinuitet u radu

Polaznik je u obavezi da nakon svakog nastavnog modula radi testove i projekte. Ovim je obezbeđen:

 • kontinuitet u radu svakog polaznika
 • sticanje predznanja za prelazak na sledeće nastavne module
 • sticanje torijskih i praktičnih znanja

Aktivnosti tokom kursa

Pored navedenih provera znanja, svakom polazniku je ostavljena mogućnost aktivnijeg učešća u radu i to kroz:

 • postavljanje pitanja predavaču
 • Chat sa predavačima i ostalim kolegama
 • diskusije sa ostalim polaznicima i kolegama na forumu
 • predlaganje interesantnih Web adresa i tutorijala
 • predlaganje novih pojmova za rečnik pojmova i dr.

Sve navedene aktivnosti su implementirane unutar Distance Learning System-a čime se olakšava rad i korišćenje i izbegava upotreba dodatnih softverskih rešenja.

Takođe, sve navedene aktivnosti se dodatno kreditiraju i posebno vrednuju u konačnoj oceni polaznika na tom kursu.

Konsultacije

Za sve kurseve predviđene su i konsultacije jednom mesečno u prethodno dogovorenim terminima, na kojima će polaznici imati mogućnost direktnih konsultacija sa predavačem.

Rad sistema tokom godine

DL platforma je aktivna tokom čitave godine i dostupna je svim korisnicima, 365 dana godišnje, 24 časa dnevno.

Arhiviranje kurseva

Kursevi koji su uspešno položeni i odbranjeni, smeštaju se u arhivu DL sistema, koja se vodi za svakog polaznika.

ITAcademy

Završeni kursevi se zaključavaju, korisnik ih i dalje vidi u sistemu, ali nema mogućnosti ponovnog otvaranja i korišćenja pojedinih elemenata, testova, projekata i dr.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se