Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Stanje obrazovnog sistema

 

Digitalna revolucija

Poslednjih 20-ak godina svedoci smo dinamičnog razvoja (prema pojedinim autorima i prave revolucije: digitalne revolucije) elektronike, telekomunikacija i primenjenog računarstva. Novi koncepti i proizvodi stižu jedan za drugim, sve savršeniji, kvalitetniji i složeniji. Praktično, više ne postoji nijedna inženjerska oblast u kojoj računari nisu našli primenu. Jezičku pismenost zamenila je računarska pismenost. Doprinos naše zemlje svemu ovome bio je zanemarljiv. U prevodu, kao da smo unapred odredjeni na stalno čekanje da nove stvari stignu do nas, pa da onda krenemo u učenje kako to radi.

 

Potrebe privrede

Kod nas ne postoji nikakva evidencija, saradnja, telo koje bi se time bavilo, o potrebama okruženja (konkretno: privrede) o tome kakve (i koliko) kadrove potražuje. Danas se na konkursima traže konkretna znanja: poznavanje modernih softverskih alata, programskih jezika, moderne opreme i sl. Takodje, uticaj profesionalnih udruženja na ovu oblast je minimalan, kao i uticaj na unapredjenje i osavremenjavanje nastavnih planova i programa.

 

Nastavni kadar

Svaka revolucija, pa i ova digitalna, donosi odredjene promene u društvu i zahteva odgovarajući novi kadar, sposoban da prihvati i isprati sve te promene. Poznata je činjenica da ljudi iz jednog društveno ekonomskog sistema, teško prelaze i prihvataju novine koje novi sistemi donose. Tako je i u slučaju nastave na edukativnim ustanovama: neophodno je prisustvo kadra koji svakodnevno prati (i ne samo prati, nego i usvaja) stanje u odgovarajućim oblastima i ima odredjena praktična iskustva i reference.  Zaista je, podjednako teško, predavati i učiti, tokom 2006-e godine, iz udžbenika pisanih sredinom 80-tih godina.

 

 

Neefikasnost obrazovnog sistema

O neefikasnosti postojećeg obrazovnog sistema je mnogo pisano, a na prvom mestu bi svakako trebalo istaći dužinu trajanja studiranja. Prosek studiranja se kreće od 7 (sedam) do 10 (deset) godina, što je sa tržišnog stanovišta apsolutno neprihvatljivo. Ni mnogo bogatije zemlje ne dopuštaju sebi tolike troškove (namerno ističemo troškove u prvom planu, jer će svaka ozbiljnija analiza pokazati da školovanje jednog, budućeg, diplomiranog inženjera nije mala stavka za budžet mnogo razvijenijih i bogatijih zemalja).

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se