2 programa po ceni 1

English Language 1

Polaznici kursa English Language 1 će, u skladu sa svojim rezultatima testa za određivanje nivoa znanja engleskog jezika, pohađati jedan od sledeća dva programa:

1. PRE INTERMEDIATE - Niži srednji

Opis kursa:

Niži srednji kurs engleskog jezika polaznicima pruža brojna znanja i mogućnosti uz pomoć kojih će moći da koriste jezik u deskriptivne i narativne svrhe, samostalno se služe pismenom i usmenom formom engleskog i tako razumljivo usvoje širi spektar jezičkih funkcija.

Cilj kursa:

Polaznici će nakon ovog kursa moći samostalno da se izraze u željenom kontekstu, postavljaju pitanja i učestvuju u manjim diskusijama i prepiskama, kao i da kreiraju i šalju kraća pisma informativnog karaktera.

2. INTERMEDIATE - Srednji

Opis kursa:

Srednji kurs engleskog jezika polazniku pruža šira znanja i jezičke funkcije zahvaljujući kojima će moći s lakoćom da komunicira bilo u pismenoj ili usmenoj formi, i bez poteškoća razume čak i autohtone govornike engleskog jezika.

Cilj kursa:

Zahvavaljujući kursu, polaznici će moći da ulaze u dublje diskusije, čak i o temama sa kojima nisu upoznati, razgovaraju i o apstraktim temama, izjašnjavaju se o različitim pitanjima i razumeju raznovrsne informacije i uputstva.