Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs A2 Level German

Da biste mogli da pohađate kurs nemačkog jezika A2, neophodno je da uspešno završite kurs nemačkog jezika A1

Kurs nemačkog jezika A2 je nadogradnja kursa A1 i u njemu se nalaze sve neophodne informacije kojima ćete proširiti znanje iz gramatike i svakodnevnog vokabulara, što će vam omogućiti da, pored neke osnovne, svakodnevne komunikacije, diskutujete i o savremenim društvenim temama. 

Pohađanjem ovog kursa polaznici će steći mogućnost da se upoznaju sa novim oblicima rečenica, komparacijom prideva, pasivom, pridevskom deklinacijom itd. Pored toga, cilj kursa je da polaznicima pomogne da kroz zanimljive i praktične tekstove lakše savladaju primenu novih gramatičkih pravila.

Plan i program kursa A2 Level German

1. Deklinacija prideva

 • Pokazne zamenice
 • Deklinacija prideva
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

2. Vrste rečenica

 • Preterit modalnih glagola
 • Vrste veznika u nemačkom jeziku
 • Veznici za zavisne rečenice
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

3. Konjunktiv II

 • Povratni glagoli sa predloškom dopunom
 • Zamenički prilozi
 • Konjunktiv II
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

4. Pasiv

 • Komparacija prideva i poređenje
 • Pasiv
 • Pasiv sa modalnim glagolima
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

5. Zavisne rečenice

 • Infinitiv sa „zu”; zavisne rečenice sa „dass”
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

6. Relativne rečenice

 • Lične zamenice
 • Rečenične konstrukcije sa „es”
 • Relativne zamenice; relativne rečenice
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

7. Finalne rečenice

 • Glagol „lassen”; indirektni govor
 • Finalne rečenice sa „damit”
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

8. Predlozi

 • Predlozi; upotreba predloga
 • Predlozi za mesto
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

9. Dopune u dativu

 • Dativ; pokazne zamenice u akuzativu
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

10. Tekstovi

 • Čitanje i analiza tekstova predviđenih za nivo A2

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se