Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Big Data Analysis

Kurs Big Data Analysis bavi se analizom skupova podataka čija složenost i veličina prevazilaze mogućnosti obrade podataka tradicionalnim metodama. Proučavanje velikih podataka odnosi se na specifičnu obradu velike količine nestrukturiranih podataka i informacija radi njihovog iskorišćavanja. U današnjem kontekstu, big data je od suštinske važnosti za brojna poslovanja na tržištima koja sve više napreduju i razvijaju se zahvaljujući savremenim tehnologijama.

Big data služi kao sve kvalitetniji i neophodniji izvor informacija na osnovu kojih menadžment donosi konkretne odluke. Zahvaljujući informacijama dobijenim na osnovu ovih analiza, postiže se uspešnije prilagođavanje poslovanja savremenim tokovima i trendovima, ali i prepoznavanje i korišćenje jedinstvenih prilika sa ciljem bolje konkurentske pozicije na tržištu. 

Mnogi poslovni sistemi koriste podatke dobijene iz big data analize. Usled upotrebe ovih podataka, kompanije su u mogućnosti da predvide događaje koji će uslediti, ali i da dođu do dragocenih podataka kako bi ostvarile kompetitivnu prednost, te da unaprede odnos kompanija–klijent. Jedna od prednosti upravljanja big data podacima jeste integrisanje i automatizovanje brojnih odluka i radnji koje se svakodnevno dešavaju. Stoga, analizom velikih podataka može se pojednostaviti i skratiti vreme izvođenja različitih poslovnih procesa.

Posredstvom dobijenih podataka iz ove analize moguće je bolje razumeti kontekst poslovanja, lakše uvideti greške, prilagoditi strategiju nastupa, odnosno optimizovati poslovne procese, prepoznati poteze konkurencije, ali i (re)organizovati poslovanje u skladu sa dobijenim informacijama. 

Opis i cilj kursa Big Data Analysis

Uspešni online poslovni sistemi na dnevnoj bazi generišu velike količine podataka. Analizom tih podataka dolazi se do zaključaka koji pomažu da razumete potrebe online korisnika ili klijenata i da na osnovu njih napravite strategiju za razvoj poslovanja, kao i da unesete izmene i unapređenja u svoj poslovni sistem. Prepoznavanje i zadovoljenje potreba korisnika predstavljaju ključ za poboljšanje poslovnih rezultata. Zbog toga je obuka za uspešne poslove poput ovog izuzetno važna za uspešnu karijeru.

Kurs Big Data Analysis bavi se pojmom i važnošću analize velike količine podataka. Preko ovog kursa bićete u prilici da strukturirate različite podatke i da saznate kako adekvatno da ih upotrebite u svom poslovanju. Usled toga, na kursu će biti reči o pojmu i značaju big data analize, odnosno o strukturiranim i nestrukturiranim podacima, kao i o prednostima i nedostacima korišćenja big datae.

Budući da se mnogi razvijeni poslovni sistemi uspešno koriste ovim integrisanim podacima, primena big datae će biti sagledana kroz osnovne karakteristike ovih podataka, a one su: količina, brzina, raznovrsnost, pouzdanost, vrednost i primena big datae. Opisan je i proces analiziranja velike količine podataka, odnosno ukazano je na ključne faze ovog procesa. Značaj ovog kursa može se prepoznati i u predstavljanju određenih alata koji se primenjuju u analizi podataka. 

Cilj kursa je da se ponude znanja i veštine pomoću kojih možete da analizirate velike količine podataka online poslovnih sistema. Takođe, naučićete koji su najbolji načini da upotrebite rezultate do kojih ste došli kako biste unapredili poslovanje u skladu sa potrebama korisnika. Jedan od ciljeva kurseva jeste da upozna polaznike sa pojmom, primenom i važnošću big data analize u poslovnom okruženju, kao i da predstavi brojne mogućnosti upotrebe tih podataka u poslovanju.

Detaljnijim sagledavanjem oblasti velikih podataka moći ćete da dobijene podatke upotrebite za dostizanje što bolje poslovne pozicije na tržištu, ali i za ostvarivanje prednosti nad konkurencijom. Pored spoznaje procesa prikupljanja, pregledanja i modeliranja podataka u korisne informacije jednog poslovanja, među ciljevima ovog kursa biće i upoznavanje sa različitim analitičkim alatima koji se primenjuju u radu sa big dataom. 

Kurs Big Data Analysis će vam odgovoriti na pitanja:

Kakvi su to big data podaci?

Big data podaci su podaci koji prevazilaze standardne, tradicionalne podatke i za čiju su analizu potrebni kompleksniji alati nego što je to slučaj kod standardnih podataka manjeg obima. Big data podaci nalaze se u različitim formatima, uglavnom su nestrukturirani i prevazilaze mogućnosti standardnih računarskih tehnika koje se koriste za prikupljanje, skladištenje i analizu.

Big data izvori su razni – platforme društvenih mreža, mobilne aplikacije, serveri, videi, digitalne fotografije, podaci iz prodaje... Analiziranjem big datae teži se dolaženju do određenih zakonitosti, pravila i smernica, a sve to sa ciljem uspešnog poslovanja. Na ovaj način njihovim korišćenjem dolazi se do vrednih zaključaka koji doprinose porastu profita, uštedi u poslovanju, unapređenju efikasnosti, lakšem predviđanju budućih događaja...

Koje su njihove osnovne karakteristike?

Kao ključne karakteristike big datae možemo navesti sledeće: volume – veličina ovih podataka meri se u terabajtima, petabajtima, pa čak i zetabajtima; velocity – brzina koja se odnosi na brzinu pristizanja i obradu podataka, koja je od ključnog značaja ako se ima u vidu veoma kratak rok trajanja podataka i njihovo brzo zastarevanje; variety – raznovrsnost pod kojom se misli na strukturiranost i nestrukturiranost podataka, interne i eksterne podatke različitih formi; veracity – pouzdanost, karakteristika koja se odnosi na verodostojnost podataka koji su prikupljeni, njihovu istinitost, pouzdanost i predvidivost; value – karakteristika koja se odnosi na vrednost, odnosno potencijal koji imaju podaci u smislu njihovog korišćenja i mogućnosti njihovog pretvaranja podataka u profit.

Kako se vrši big data analiza?

Prvi korak u ovom procesu sastoji se od prikupljanja podataka iz različitih izvora – baza podataka, medicinskih istraživanja, berzanskih transakcija, društvenih mreža, internet pretraživača... Zahvaljujući brojnim savremenim tehničkim rešenjima, moguće je prikupiti brojne podatke iz ovih izvora. Ova faza, pored prikupljanja, podrazumeva i njihovo filtriranje i prevođenje u format u kom će biti moguća njihova analiza.

Drugi korak ovog procesa podrazumeva procesuiranje podataka, odnosno njihovo skladištenje i obradu. Obrada podataka podrazumeva pronalaženje određenih zakonitosti između različitih grupa podataka. Poslednja faza ovog procesa jeste prezentovanje dobijenih informacija – rezultata analize. Oni su obično kompleksni, pa je cilj predstaviti ih što jednostavnije, tj. grafički, kako bi se što lakše razumeli i sagledali.

kurs Big Data

Plan i program predavanja

1. Big data – pojam i značaj

 • Strukturirani i nestrukturirani podaci
 • Prednosti i nedostaci korišćenja big datae

2. Karakteristike i primena big datae

 • Volume
 • Velocity
 • Variety
 • Veracity
 • Value
 • Primena big data analysis u poslovanju

3. Analiza velike količine podataka

 • Proces big data analysis
 • Prikupljanje podataka
 • Procesuiranje podataka
 • Prezentovanje podataka
 • Prediktivna analitika

4. Alati za analizu big datae

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se