SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Blockchain technology

Blockchain tehnologije poslednjih godina postaju sve popularniji koncept. Poslednje decenije svedoci smo novog koncepta koji se na samom početku vezivao za kriptovalute i tehnologiju u vezi sa bitcoin mrežom. Osnovna ideja koncepta blockchain tehnologija je da ona predstavlja distributivnu, decentralizovanu i javnu bazu svih transakcija. 

Zapravo, blockchain tehnologije predstavljaju kompleksan sistem, tj. lanac blokova u okviru kog se nalaze digitalne informacije ili traskacije, grupisane u blokove. Ovi lanci digitalnih transakcija su vidljive u javnoj bazi podataka, kojoj se može pristupiti sa bilo kog mesta i u bilo koje doba dana. Reč je tehnologiji za koju se veruje da je njom nemoguće manipulisati ili vršiti neke druge malverzacije. Bitcoin nije moguće materijalizovati. Treba pomenuti i da ukupna količina novca koja može da se stvori ima svoje ograničenje. Naime, moguće je stvoriti svega 21 milion bitcoina, dok konkretna vrednost bitcoina varira u zavisnosti od oscilovanja kursa. 

Svaki vlasnik bitcoina poseduje privatni ključ, bez kog nije moguće pristupiti elektronskom novčaniku, prodavati, podizati ili prenositi sredstva na druge naloge. Zahvaljujući blockchain tehnologiji, ovaj digitalni novac počeo je da se percipira kao inovativna zamisao savremene tehnologije, ipak ta revolucionarnost i inovativnost ne odnose se na sam elektronski novac. On nije novina. Prava vrednost digitalnog novca krije se upravo u sistemu njegovog funkcionisanja, odnosno u načinu njegove distribucije, za koji je zaslužna P2P tehnologija ili tehnologija blockchaina. 

Opis i cilj kursa Blockchain technologies

U okviru kursa Blockchain tehnologije imaćete priliku da se upoznate sa tehnološkom inovacijom 21. veka, koja se s pravom može reći da je digitalni disruptor. Neki od osnovnih termina u vezi sa blockchain tehnologijom sa kojima ćete se susretati tokom ovog kursa su: bitcoin, „utility”/„security” tokeni, kriptovalute, blockchain, elektronski novčanici, mining (rudarenje), garancija poverenja itd. Kroz kurs Blockchain technologies biće detaljno objašnjeno na koji način se realizuje pouzdana transakcija, kao i koja je uloga rudara, bez kojih transakcije ne bi bile validne. Jedan deo kursa posvećen je i svim sigurnosnim proverama kroz koje se prolazi prilikom transakcija u okviru blockchain tehnologije.

Poseban krug pitanja kojima se na ovom kursu bavimo u vezi su sa primenom blockchain tehnologije u savremenom poslovanju. Kroz kurs ćete uvideti da vrednost bitcoin valute varira i da su neke države odlučnije u tome da kriptovalute prihvate kao legitiman novac države. Međutim, jedna od najvećih vrednosti ovog virtuelnog novca jeste sistem na osnovu kog se upravljaju digitalne novčane transakcije. U kursu će biti predstavljen sistem zaštite kriptovaluta na internetu, ali i primena upravo ovog sistema u drugim sferama vlasništva. 

Blockchain tehnologija ponudila je sigurnu transakciju u okviru koje su interesi obe strane sistema zaštićeni od prevare. Usled toga, kroz kurs će blockchain biti interpretiran kao sistem koji je garant poverenja dveju strana u jednoj ugovornoj transakciji. U okviru kursa videćete da je koncept blockchain, kao pametni ugovor, moguće primeniti i na druge delatnosti, kao što je pravna. Tako, na primer, blockchain tehnologija može biti upotrebljena u slučajevima osiguranja vlasništva nad zemljištem, nekretninama, prevoznim sredstvima i drugim uslugama osiguranja itd.

Kurs Blockchain tehnologije će polaznicima pružiti osnovna znanja, ali im i što više približiti primenu blockchain tehnologija u poslovnoj praksi. Na osnovu jasno definisanih terminoloških okvira polaznici će se upoznati sa različitim vrstama kriptovaluta u savremenoj ekonomiji. Zahvaljujući konkretnim primerima predstavljenim na kursu, polaznicima će biti jasnije smernice razvoja savremene tehnologije, ali i kretanja trendova savremenog poslovanja i društvenog uređenja uopšte. Polaznici će imati priliku da se kroz različite studije slučaja upoznaju sa primenom blockchaina u različitim industrijama, ali i da stvore neku opštu sliku upotrebe ove tehnologije u različitim startup projektima. 

Kurs Blockchain technologies će vam odgovoriti na pitanja

Gde se mogu primeniti blockchain tehnologije?

Blockchain tehnologije su redefinisale ulogu i način posredovanja, jer čuvaju verodostojnost podataka, imaju mogućnost automatskog backupa podataka u realnom vremenu i uz to mogućnost čuvanja podataka na mnogobrojim lokacijama (na stotine ili hiljadu lokacija). Pritom, veoma su otporne na napade, iznutra i spolja. Primenu mogu imati u različitim industrijama kao što su finansije, osiguranje, državna administracija, supply chain, u organizaciji, upravljanju itd.

Međutim, i pored brojnih prednosti, veoma malo toga se dogodilo sa blockchain tehnologijama, odnosno njihova primena je veoma mala i dalje, a to je iz sledećih razloga: 

  • nedovoljna zrelost,
  • nedovoljna skalabilnost,
  • neusklađenost sa regulativom,
  • kompleksnost implementacije,
  • kompatibilnost sa drugim tehnologijama i standardima.

Šta je bitcoin?

Kriptovalute, kao i blockchain tehnologija, i danas izazivaju puno pažnje, jer nije još uvek jasno u kom pravcu se to razvija i šta će se dogoditi sa njima. Bitcoin je jedna od najpoznatijih i najrasprostranjenijih digitalnih valuta. Bitcoin ne izdaje nijedna banka, država, ni organizacija, niti je u njihovom vlasništvu. 

Prvi bitcoini u javnosti se pojavljuju 2009. godine, a samim tim i stvorene kriptovalute i blockchain kao tehnologija. Bitcoin je kreirao anoniman programer ili grupa programera za koju se vezuje ime Satoši Nakamoto. Razvoj bitcoina je fokusiran pre svega na anonimnost, autonomnost, decentralizovanost i nezavisnost od bilo kojeg bankarskog sistema, vlasti ili neke organizacije.

Šta možemo raditi sa kriptovalutama?

Generalno je zamisao da se jednog dana različite kriptovalute koriste kao legitimno sredstvo plaćanja prilikom bilo koje transakcije, kao što je to slučaj sa klasičnim valutama. Kriptovaluta je specifična jer je virtuelna valuta, ali to ne umanjuje njenu vrednost, naprotiv ona je zbog toga veoma cenjena pa je potražnja izuzetno velika. Kriptovalute sada možemo koristiti na više načina:

  • pretvaranje kriptovalute u keš,
  • plaćanje roba i usluga (trenutno na hiljade trgovaca prihvata ovo kao jedan od načina plaćanja; ovde na primer možete pratiti mapu trgovaca gde možete vršiti plaćanje nekom od kriptovaluta),
  • investiranje/štednja – lako za skladištenje, moguća dodatna zarada, jer vrednost kriptovaluta raste,
  • brz i pouzdan transfer novca.

Plan i program predavanja

1. Uvod u blockchain tehnologije – šta je blockchain tehnologija i gde se može primeniti?

2. Kriptovalute – šta su kriptovalute, koje sve kriptovalute postoje i na koji način i gde ih možemo koristiti u praksi i vršiti plaćanje njima?

3. Primena blockchain tehnologije – šta predstavlja blockchain tehnologija i gde je zastupljena?

4. Trendovi i razvoj blockchain tehnologije

Kurs Blockchain technology
spinner

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se