Upisni rok je počeo

UI dizajn – vodič kroz dizajn korisničkog okruženja

Ranije, kada je izgradnja sajtova i softvera tek dobijala na značaju, najvažnije je bilo pružati informacije i dobiti na brzini. Dizajn i vizuelna rešenja nisu bila u prvom planu. Danas je to sasvim drugačije i UI dizajn ima visoko mesto u razvoju tehnologija. 

ui dizajner testira korisničko okruženje

Korisničko okruženje, tj. UI, čini vizuelni izgled, interaktivnost i druge karakteristike onoga što je korisniku sajta/softvera vidljivo. Neretko se dešava da ljudi mešaju UI i UX dizajn, ali razlike postoje. UI se bavi isključivo estetikom i onim što korisnik vidi, dok se UX bavi funkcionalnošću.

Čime se bavi UI dizajner?

Zadatak dizajnera za korisničko okruženje jeste da dizajnira sve one stranice sa kojima krajnji korisnik ima dodirnih tačaka. Tu se podrazumeva stvaranje različitih vizuelnih rešenja, ikonica, ilustracija i grafika. Cilj kom dizajneri teže jeste da se postigne balans između funkcionalnosti na sajtu i estetskog doživljaja. Tako dizajniran sajt/softver u korisniku treba da stvori osećaj lakog snalaženja u okruženju.

Iako dosta poslova i zadataka spada u opis UI dizajnera, svi ti zadaci se mogu podeliti u nekoliko osnovnih grupa. To su sledeće:

  • korisnički interfejs – logički treba da bude jasan već nakon kraćeg vremena korišćenja;
  • dizajn – treba da bude sažet; 
  • komande – treba da budu standardizovane i u skladu sa prihvaćenim normama;
  • opcije i kontrole – treba da budu razumljive i da im je pozicija na sajtu lako vidljiva;
  • svaka celina (stranica) – treba da ima svoju jasno definisanu funkciju.

Poželjno je da je ciljna grupa koja će koristiti proizvod unapred definisana. Ako znamo kakve su njihove navike, očekivanja i želje, onda dizajner ima poprilično informacija da napravi kvalitetan proizvod.

Posao UI dizajnera

Kod interfejsa je najbitnije da je on funkcionalan, upotrebljiv i vizuelno primamljiv korisnicima. Osnovna zaduženja UI dizajnera podrazumevaju sledeće poslove:

  • wireframe, mockup, moodboard;
  • vizuelni dizajn;
  • brendiranje;
  • animacije i interaktivnost;
  • implementaciju UX dizajna.

Faza dizajniranja sastavljena je od dva procesa. U prvom se pravi gruba skica (wireframe), koji je proizvod faze planiranja. Wireframe ne sadrži detalje, povezanost celina, komunikaciju između određenih delova proizvoda, zbog čega se na njega naslanja mockup. Mockup predstavlja svojevrsnu „digitalnu maketu” proizvoda, gde su jasno vidljivi detalji svih delova korisničkog okruženja.

Uspešnost kreiranog korisničkog okruženja zavisi od poštovanja unapred određenih pravila u ovom poslu. Jedino na taj način dizajneri mogu da stvaraju najbolja rešenja. Ovim pravilima rukovode se dizajneri koji se ističu po kvalitetu svojih rešenja.

Karakteristike korisničkog interfejsa

Već smo pomenuli pravila koje je potrebno poštovati kako bi se ostvarivali zacrtani ciljevi. Ta pravila ne poštuju svi u istoj meri, jer bi onda kreativnost dizajnera bila onemogućena, ali ipak postoje neki osnovni standardi koji su svima zajednički.

Upotreba boja – Kada korisnik poseti naš sajt, mi od njega želimo da nešto uradi. Boje i dizajn uvek idu jedno uz drugo i služe da nesvesno korisnika upravljaju ka našem cilju. Imaju izuzetnu ulogu kada je u pitanju stvaranje korisničkog okruženja. Pravilno korišćenje boja čini da je okruženje za korisnika intuitivno i prijatno. Takođe, boje se koriste kako bi se određeni elementi isticali. U te svrhe koriste se kontrast, boje, teksture, senke itd. Danas, kada se spomene dizajn korisničkog interfejsa, izuzetno je bitno uskladiti boje i sa različitim rezolucijama, jer je dosta tipova i veličina ekrana na tržištu.

Opcije za napredne korisnike – Kada korisnik počne da koristi neki softver ili web aplikaciju, na prvom mestu upoznaje se sa osnovnim funkcijama. Nakon kratkog vremena, korisnik teži da skrati vreme upotrebe proizvoda a poveća svoju efikasnost u radu. To se može postići na razne načine, a neki od njih su i opcije za napredne korisnike. Profesionalci ih uvek koriste kako bi ubrzali svoj rad.

Opšteprihvaćeni elementi – U ove elemente spadaju tagovi, ikonice, slajderi, padajući meni itd. Kada ih korisnik prvi put vidi, on već dobija informacije šta je šta i kako se koristi. Ovim putem ubrzava se proces prilagođavanja sa okruženjem. Ako postoje neke razlike u odnosu na već viđeno, lakše je prilagoditi se novim opcijama uz opšteprihvaćene elemente.

Tipografija – Ono što prvo vidimo kada otvorimo neki sajt, softver ili aplikaciju jesu vizuelni raspored elemenata, boje i tekst. Izuzetno je bitno da je tekst lako čitljiv, da razumemo njegovu hijerarhiju i značenje određene veličine fonta i pozicije. Na taj način korisniku se olakšava prepoznavanje određenih delova, čime se ubrzava proces navikavanja na okruženje i rad u njemu.

Tolerantnost na greške – U teoriji, savršeno izrađen dizajn i proizvod ne bi trebalo da proizvode greške u radu. Međutim, to nije uvek tako. Često se dešava da korisnici pogreše pri kucanju ili korišćenju određene opcije. Dobar korisnički interfejs u takvim situacijama treba da bude prilagođen korisniku kako bi on mogao da vrati sve na stanje pre nego što je greška nastala. Ovo je bitan momenat kod mnogih tipova softvera i uslužnih aplikacija. Recimo da radite u programu za editovanje slika i u nekoj opciji unesete vrednosti koje vam se na kraju ne dopadnu. Potrebno je imati mogućnost vraćanja na pređašnje stanje, jer u suprotnom korisnici znaju da odustanu od samog korišćenja aplikacije. Ako i dođe do neke bitne, veće greške, jedino je bitno zašto se to dogodilo i na koji način da se problem reši.

ui dizajn menadžeri rade na projektu

UX i UI – međusobna povezanost

Korisnički interfejs (UI) i korisničko iskustvo (UX) uvek moraju da budu povezani kako bi se dobio kvalitetan proizvod. Niko ne želi da dobije izuzetno dobro dizajniranu aplikaciju u skladu sa najnovijim trendovima, a da ne razume osnovne funkcije i način njenog korišćenja. Ovde je reč o dobrom UI dizajnu, a izuzetno lošem korisničkom iskustvu. Naravno, postoje i slučajevi kada je korisnički interfejs loš, dok je funkcionalnost dobra. Da se ovakve stvari ne bi dešavale, UX i UI dizajneri treba da sarađuju i stvaraju kvalitetne sajtove/softvere, koji će zadovoljavati želje korisnika.

Zbog svega navedenog, saradnja između UX i UI stručnjaka treba da bude usko povezana kako bi korisnici, kada dobiju proizvod na korišćenje, bili srećni i zadovoljni. UX/UI dizajneri, uz posedovanje transverzalnih veština, izuzetno su traženi na tržištu rada, pogotovo kada je reč o web projektnom upravljanju.

Postanite UX/UI stručnjak

Činjenica je da su stručnjaci koji su dobri i u jednoj i u drugoj oblasti jako cenjeni i traženi. Obe oblasti karakteriše poznavanje nekih sličnih veština, tako da nije teško upustiti se u učenje o njima. Naravno, da biste postali stručnjak u praksi, potrebno je da ovladate i alatima koje koriste UI/UX dizajneri.

U kom god pravcu želite da krenete, od vas će se očekivati da znate da radite u obe oblasti. Naravno, ako posedujete i međunarodno prihvaćen sertifikat o svom znanju, to će vam biti veliki plus pri traženju posla.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.