SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Web Analytics

Web analitika na internetu podrazumeva statističke podatke koji su grupisani prema različitim parametrima. Podaci dobijeni u ovom internet alatu imaju veliku vrednost ukoliko se znaju pravilno pročitati i tumačiti, te situirati u kontekste jedne poslovne organizacije i savremenog poslovanja. Opšte je poznato da je za poslovanje u današnjem vremenu od posebne važnosti da ima svoje mesto u online svetu, te i da upotrebljava digitalne alate koji ga mogu održati, ali i unaprediti. Usled toga, web analitika je jedno od znanja koje ima posebno mesto i funkciju u poslovnom svetu. Izuzetno je važna u slučaju da vodite korporativni sajt, internet prodavnicu i slično.

Poznavati osnove web analitike, zatim alate, znati šta podaci govore i koja je njihova uloga, a potom znati i upotrebnu moć analitičkih podataka, tj. kako te dobijene rezultate pretvoriti u konkretne poteze koji će doprineti unapređenju poslovanja, bitno je kako za male kompanije, tako i za kompanije korporacijskih razmera. Mnogi startupovi služili su se ovim alatom prilikom razvijanja svoje ideje i definisanja poslovnih smernica. 

Praćenjem analitičkih podataka dolazilo se do zaključaka u kom pravcu je potrebno razvijati poslovne ideje, što je mnogim malim kompanijama pomoglo da se pozicioniraju na tržištu i kasnije se predstave kao lideri. Drugim rečima, web analitika je dragocen alat, a njeno poznavanje je neophodan zanat za pokretanje, očuvanje i unapređivanje bilo koje vrste poslovanja.

Opis i ciljevi kursa Web Analytics

U ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa konceptima web analitike, marketing attributiona, KPI-ja i slično. Takođe, naučićete razliku između web analitike i web statistike, koje su glavne definicije web analitike, a više reči biće i o istorijatu i razvoju web analitike od njenog nastanka do danas. Pored toga, kroz kurs Web analitika upoznajemo vas i sa pojmom RACE, koji zapravo predstavlja framework korišćen u digitalnom marketingu, kao i sa svakom od faza koju ovaj framework podrazumeva (Reach, Act, Convert i Engage). 

Na samom kraju kursa, u poslednjoj nastavnoj jedinici, bićete u prilici da se upoznate i sa pojmovima kao što su marketing attribution i KPI, kao i njihovim značenjem. U istoj nastavnoj jedinici posebna pažnja biće posvećena planiranju marketing budžeta, ali i savetima stručnjaka i agencija za oglašavanje koje je potrebno uzeti u obzir prilikom formiranja budžeta. Pored toga, jedan deo kursa sadrži i savete bitne u slučaju angažovanja profesionalaca za elektronsko oglašavanje, sa posebnim osvrtom na Google reklame.

Osnovni cilj kursa je generalno upoznavanje sa web analitikom, razumevanje njene uloge u današnjem poslovanju i shvatanje RACE frameworka, koji je veoma bitan za digitalni marketing. Svedoci smo vremena u kom digitalni marketing može da doprinese poslovanju kompanija, ali i da ga olakša. Sa tim u vezi, upoznavanje sa adekvatnim metrikama web analitike neophodno je kako bismo bili u mogućnosti da izmerimo uspeh različitih kampanja u zavisnosti od faze navedenog frameworka. Jedan od ciljeva kursa Web analitika je da pomogne prepoznavanju razlika između web analitike i web statistike, zatim razlika svake od faza RACE frameworka, kao i da doprinese jasnom definisanju njihovog značenja. Nakon kursa bićete u prilici da razumete i znate da objasnite pojmove kao što su: marketing attribution, KPI i Pay Per Click.

Pored toga, dobićete i jedno šire znanje u vezi sa razvojem kroz koji je web analitika prošla od svog nastanka do danas, tj. sa ključnim momentima u njenom razvoju; naučićete šta predstavljaju Hit Counter i JavaScript tagging, te da je Google Analytics jedna od najkorišćenijih platformi za web analitiku, kao i zbog čega su bitni web dnevnici, šta je Clicktale, šta je Clicktale Experience Cloud, kada je nastao i slično.

Kurs Web analitika će vam odgovoriti na pitanja

Šta je to RACE framework

RACE je akronim engleskih reči: Reach, Act, Convert i Engage. Ovaj framework se koristi za marketing planiranje, tj. planiranje aktivnosti digitalnog marketinga. Pored toga, pomaže nam i pri definisanju KPI-ja. Svaka od navedenih faza podrazumeva sprovođenje različitih aktivnosti, pa se tako u fazi Reach odvija građenje svesti o samom brendu, kao i o proizvodima i uslugama brenda u tradicionalnim medijima i putem drugih sajtova, radi privlačenja novih posetilaca.

Druga faza, tj. faza Act, služi za nadgledanje i analiziranje ponašanja posetilaca web stranica, dok se u trećoj fazi, fazi Convert, posetioci konvertuju u potrošače ili korisnike koji će platiti kupljene proizvode ili usluge, bez obzira na to na koji način se plaćanje vrši, tj. da li će se vršiti offline ili online. Poslednja faza ovog frameworka, Engage, predstavlja dugoročni proces u kom se grade dobri odnosi sa kupcima, tj. korisnicima.

Šta je web analitika i kako je nastala?

DAA (Digital Analytics Association) web analitiku definiše kao merenje, sakupljanje, analizu i izveštavanje koji se tiču internet podataka radi razumevanja i optimizacije korišćenja interneta. Dakle, web analitika podrazumeva skup podataka koji se koriste kako bi se izmerio uspeh određene kampanje koja se sprovodi online na raznim sajtovima. Nastanak web analitike u vezi je sa samim počecima interneta, tj. ranim devedesetim godinama prošlog veka. Od tada pa do danas web analitika se mnogo razvijala i menjala. Modernu web analitiku vezujemo za pojavu Hit Countera, tj. softvera koji označava, meri i prikazuje broj posetilaca, tzv. hits. 

Veoma bitna godina za web analitiku je 1997, kada se pojavio JavaScript tagging, tj. označavanje JavaScripta, što je tada predstavljalo novi način za prikupljanje podataka, a i dan-danas je jedan od najrasprostranjenijih načina. Krajem 1990-ih pojavili su se i dnevnici web servera, koji su bili od velikog značaja jer su mogli da među posetiocima razlikuju ljude od botova. Godine 2005. lansiran je Google Analytics, jedan od najkorišćenijih alata za web analitiku. Jedna od značajnih inovacija na ovom polju je i Clicktale Experience Cloud, koji kombinuje kognitivno računarstvo, psihološka istraživanja i mašinsko učenje radi što boljeg iskustva korisnika. Pomoću ove platforme moguće je bolje razumeti ponašanje kupaca i njihove namere.

Šta je sve potrebno uraditi kako bi se utvrdio adekvatan budžet za online marketing?

Određivanje budžeta za bilo koju aktivnost kompanije nije nimalo lak zadatak; ono iziskuje mnogo rada. Ni formiranje budžeta za online marketing nije izuzetak. Kako bi se odredio adekvatan budžet za online marketing, stručnjaci savetuju da se izvrše sledeće analize, kao i odgovori na pitanja navedena u nastavku teksta:

 • treba utvrditi sumu kojom kompanija raspolaže i koju je spremna da uloži u online oglašavanje;
 •  utvrditi bruto prihode;
 • utvrditi koji obim posla kompanija želi da ostvari;
 •  odgovoriti na sledeća pitanja kako bi se definisao adekvatan cilj: da li nas najviše interesuje ostvarivanje većeg prihoda;  da li nas najviše interesuje razvoj brenda; da li nas najviše interesuje privlačenje novih potrošača; da li nas najviše interesuje ostvarivanje što većeg broja lojalnih potrošača.
 • utvrditi fazu razvoja u kojoj se kompanija nalazi;
 •  izračunati predviđene troškove.

Ovo su samo neke od osnovnih stavki koje svaka kompanija treba da utvrdi kako bi adekvatno mogla da odredi budžet za online oglašavanje. Bez detaljnih proračuna i analize nikako se ne može odrediti adekvatan budžet.

Plan i program predavanja

1. Web Analytics Fundamentals

 • Istorijat i evolucija web analitike 

2. Advanced Web Analytics

 • Reach ili građenje svesti o brendu
 • Act (interact) ili nadgledanje i analiziranje ponašanja posetilaca web stranica
 • Convert (konvertovanje) ili generisanje adekvatne komercijalne vrednosti za poslovanje
 • Engage (angažovanje) ili izgradnja odnosa sa klijentima

3. Web Analytics, Marketing Budgets & KPI

 • Marketing Attribution & KPI

4. Google analitika i drugi alati web analitike

*Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se