Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Digital Media Planning

Digitalni mediji su postali sastavni i nerazdvojni deo savremene svakodnevice. Informisanje javnosti kroz različite medijske kanale je jedna od podrazumevanih praksi svakog ozbiljnijeg poslovanja. Informisanje javnosti o poslovnim novinama, novim pravcima razvoja poslovanja ili sezonskim novitetima itd. samo su neke od potencijalnih informacija sa kojima kompanije izlaze u javnost.

Digitalni mediji su dragocen alat jednog poslovanja da predstavi svoju misiju, viziju i poslovne pravce i tendencije razvoja. U današnjem poslovnom kontekstu postalo je nezamislivo da kompanija nema svoju prezentaciju na internetu, pa makar ona bila i samo stranica na društvenim platformama kao što je Facebook ili Instagram ili LinkedIn.

Prisutnost poslovanja u tradicionalnim medijima komunikacije i dalje je vrlo bitna, ali može se reći da je ona sada upotpunjena novim digitalnim sistemima obraćanja i komuniciranja sa ciljnim javnostima jednog poslovanja. Digitalni marketing ima brojne prednosti u okviru jedne poslovne prakse. Ipak, postoje i izvesne opasnosti. Sada je javna poruka daleko vidljivija, a reputacija sve više ugrožena ukoliko se potkrade greška. Kako bi se propusti izbegli, neophodno je dobro osmisliti i adekvatno kreirati digitalni medijski plan i plan komunikacije preko njegovih tradicionalnih i digitalnih medija.

Digitalni mediji doprinose poslovanju tako što kreiraju adekvatnu medijsku sliku u javnosti, ali služe i da se unapredi poslovanje, te ispune postavljeni ciljevi. S tim u vezi, ovaj modul može pružiti odgovore na pitanje na koji način jedno poslovanje ili projekat treba da upravlja medijskom slikom i na koji način bi trebalo da koristi različite medijske kanale.


Opis i ciljevi modula Digital Media Planning

Digitalni marketing se bavi medijskim planiranjem, ključnim elementima tokom medijskog planiranja, analizama koje treba sprovesti, načinom određivanja i targetiranja ciljne grupe. Radi boljeg upoznavanja sa mehanizmom digitalnog marketinga, kroz modul Digital Media Planning biće objašnjene različite terminološke odrednice, ali i opšte karakteristike tradicionalnih i online alata u oglašavanju. Pored toga, više reči biće i o karakteristikama tradicionalnih i digitalnih medija koje mogu da utiču na izbor prilikom donošenja odluke o mediju koji će biti upotrebljen u kampanji.

Upravo zbog toga imaćete priliku da se podsetite uloge i funkcije tradicionalnih kanala komunikacije, kao i da spoznate njihov značaj prilikom planiranja jednog sveobuhvatnog medijskog plana. Istraživanje tržišta i ciljnih grupa predstavlja posebnu oblast o kojoj će tokom ovog modula biti reči. Ova oblast je i jedan od bitnijih segmenata prilikom kreiranja jednog medijskog plana i donošenja odluke o digitalnim kanalima ili digitalnim medijima koji će biti upotrebljeni u kampanji. Kreiranje kampanja znatno su olakšali novi kanali komunikacije u digitalnom dobu, što će se prepoznati u interpretaciji postupaka kreiranja digitalnog medijskog plana i predstavljanja ključnih indikatora za kreiranje i evaluiranje kampanja.

Cilj modula Digital Media Planning je da vas upozna sa ključnim elementima koji čine digitalne metode promocije poput mobilnog marketinga, kao i sa ključnim karakteristikama medija i indikatorima koji se koriste prilikom medijskog planiranja. Zahvaljujući obrađenim oblastima u modulu, bićete u prilici da na efikasan način formulišete digitalne medije koje ćete upotrebiti u jednoj kampanji, ali i da strukturirate jedan digitalan medijski plan. Jedna od ideja ovog modula je i da pruži okvirni uvid u razvojni put tradicionalnih medija u digitalne medije, kao i da vas navede da spoznate sintezu oba vida medijske komunikacije. Digitalni mediji doprineli su lakšem istraživanju tržišta, ali i jednostavnijem definisanju i upoznavanju ciljne grupe.

Međutim, ovi mediji nisu u punoj meri umanjili značaj tradicionalnih oglašivačkih medija. S tim u vezi, spoznaćete digitalni mediji su dragocen alat oglašavanja, koji dopunjuje tradicionalnu lepezu medijskih sredstava jednog medijskog plana. Poseban segment teksta posvećen je analitičkim unapređenjima digitalnih kanala komunikacije, koji su sagledani iz ugla tradicionalnih metričkih pokazatelja. Time se još jednom ukazalo na razvojne puteve medijskih kanala, ali i prepoznala kompleksnost medijskog planiranja. Zamisao modula Digital Media Planning nije da se digitalni mediji  iščitaju kao jedini dovoljan način za postizanje ciljeva kampanja, već da se prepozna kao korisno i funkcionalno sredstvo savremenog medijskog plana.

Modul Digital Media Planning će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je medijsko planiranje?

Medijsko planiranje predstavlja pronalaženje najboljeg rasporeda za emitovanje reklamnih spotova, reklama na pojedinim televizijskim kanalima, radiju, društvenim medijima, u pojedinim periodima njihovog programa, za prikazivanje slika na bilbordima ili poruka na internetu. Ključni cilj medijskog planiranja jeste da se jasno definiše ciljna grupa i pošalje oglasna poruka putem nejefektivnijeg medija, kako bi ta poruka stigla do ciljne grupe po najmanjoj ceni.

Zahvaljujući razvoju savremenih tehnologija i različitih oglašivačkih platformi, pronalaženje i definisanje ciljne grupe postalo je znatno jednostavnije i preciznije, a samim tim i povoljnije. Kako bi se izabrao medij za oglašavanje, neophodno je da se sagledaju sledeće karakteristike: pokrivenost ciljne publike, definisana ciljna grupa, način na koji su potrošači povezani sa medijima, komunikacioni kontekst koji medij obezbeđuje za proizvod ili uslugu, vreme korišćenja medija, kao i troškovi u odnosu na planirani budžet za oglašavanje.


Koje analize tržišta treba raditi kada je medijski plan u pitanju?

Definisanje ciljne grupe (profilisane na osnovu cilja ili ciljeva kampanje i rezultata istraživanja tržišta) jeste ključna faza za izradu medijskog plana, jer, da bi medijski plan bio uspešan, neophodno je da bude usaglašen sa ciljnim grupama i stoga je potrebno sprovesti istraživanje o ciljnim grupama. Pored istraživanja tržišta, od velike pomoći u definisanju ciljeva i taktika medijskog plana mogu biti i istraživanje i analiza konkurencije. Istraživanje može biti primarno ili sekundarno. Primarna istraživanja podrazumevaju istraživanja koja se prvi put realizuju radi prikupljanja primarnih podataka.

S druge strane, sekundarna istraživanja predstavljaju prikupljanje sekundarnih podataka, odnosno podataka koji su već sistematizovani i dostupni. Sekundarne podatke čine podaci koji već negde postoje, a prikupljeni su za neku drugu svrhu. Važno je da se uradi segmentacija tržišta sa geografskog, demografskog, psihografskog, bihevioralnog aspekta, kao i vrednosna i segmentacija koristi.

Koji su ključni pokazatelji u medijskom planiranju?

S obzirom na postojanje velikog broja medija, kako tradicionalnih tako i onih digitalnih, postoji i veliki broj pokazatelja. Dva ključna pokazatelja koja mogu koristiti pri odabiru medija jesu: pokrivenost ili doseg i frekvencija.
Kada prilikom planiranja medija plana treba da se odredi broj posetilaca koje očekujemo na sajtu, broj pregleda video-reklame, broj izvršenih akcija i slično, treba da se koristi doseg kao indikator. Ključno pitanje koje se postavlja jeste: „Koliko ljudi će videti poruku?”. Dok, ukoliko je važan broj puta tokom kojih je pojedinac u proseku bio izložen datoj reklamnoj poruci tokom određenog perioda, treba da se koristi frekvencija kao indikator.

Ključno pitanje koje se postavlja u tom slučaju je: „Koliko često će ciljna grupa videti reklamnu poruku?”. Pokazatelji ili indikatori tradicionalnih kanala komunikacija postali su znatno precizniji i kompleksniji sa razvojem digitalnih medija i online oglašivačkih platformi. Drugim rečima, u analitici na internetu danas nije samo moguće videti pokazatelje dosega i frekvencije već je moguće raspoznati i putanje kretanja, sfere interesovanja, tačno vreme provedeno u gledanju reklamnog sadržaja i drugo.

Plan predavanja

1. Advertising Campaign Optimization & Media Mix

 • Uvod u digitalne kampanje
 • Planiranje digitalne kampanje
 • Multi Channel kampanje
 • Praćenje rezultata digitalne kampanje

2.Digital productivity tools

 • Kako unaprediti dobijene rezultate digitalnog medijskog plana
 • Osnovni kvantitativni pokazatelji u medijskom planiranju i korisni online alati
 • Relevantni pokazatelji u medijskom planiranju
 • Alati za veću produktivnost digitalnih medija u okviru plana

3.Integrating Digital Media and Marketing Channels

 • Mono and Multi channel
 • Cross and Omni channel
 • Single Customer View

* Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula, možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se