Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Sales Copywriting

Svaka uspešna online prodaja posledica je dobrog prodajnog sadržaja. Adekvatan i dobro upriličen prodajni sadržaj ili prodajni kopirajt jedan je od veoma bitnih faktora svake prodaje, a onda i uspešnog poslovanja.

Cilj prodajnog sadržaja je da ubedi čitaoca na specifičnu akciju, a ona podrazumeva kupovinu proizvoda ili usluge. Međutim, cilj dobrog online prodajnog kopirajta može biti i da nagovori internet korisnika da ostavi svoj email u okviru mejling liste jednog poslovanja (email marketing), da besplatno preuzime aplikaciju, izveštaj, vodič itd., pa čak i da sugeriše korisniku da se angažuje na stranici poslovanja na nekom društvenom mediju. Sastavljanje dobrog prodajnog sadržaja podrazumeva kreiranje sadržaja koji će ljudima objasniti proizvod ili uslugu ali na način da ih navede da kupe prezentovan proizvod. 

Prodajni kopirajt u izvesnoj meri podseća na online sadržaje sa kojima se svakodnevno susrećemo na različitim internet stranicama. Ipak, njegova prodajna snaga mnogo je veća od ostalih. Zato treba spomenuti da pisanje prodajnih kopirajt tekstova zahteva praksu, te se ova tehnika s vremenom može savladati. Značaj koji jedno poslovanje može imati od dobrih prodajnih sadržaja je velika. Oni mogu pomoći da poslovanje unapredi ne samo svoju prodaju već i ukupan poslovni model. Stoga ne čudi što uspešna poslovanja posebnu pažnju poklanjaju pronalaženju i zadržavanju kvalitetnih pisaca prodajnog sadržaja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Online Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurSocial Media, Online PR & Community Manager i Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Sales Copywriting (Prodajni kopirajt)

Cilj kursa posvećenog pisanju prodajnih sadržaja je da pruži neophodna znanja o tome šta je prodajni kopirajt, tj.prodajni sadržaj, ali i o tome koje je akcije potrebno sprovesti u izradi jednog kvalitetnog prodajnog teksta. Osim toga, u kursu će biti reči o tome zašto je prodajni sadržaj važan, kao i na kojim se mestima susrećemo sa ovom vrstom tekstova. Jedan od predmeta zabune jeste poistovećivanje termina sales copywriter i content writer. Zato će poseban deo kursa biće posvećen otklanjanju ove nedoumice. Biće predstavljeni i različiti sadržaji na internetu, njihova uloga i funkcija, a sve to s ciljem razlikovanja prodajnih tekstova od drugih online tekstova. 

Imaćete priliku da se upoznate sa tipovima tekstova koji spadaju u prodajni kopirajt, ali i sa glavnim pravilima koja je neophodno znati prilikom sastavljanja dobrog prodajnog sadržaja. Korisnost ovog kursa krije se i pragmatičnom predstavljanju brojnih dobrih praksi u sferi prodajnog kopirajtinga. Jedan od priloga u ovom kursu posvećen je korisnim praktičnim savetima za sastavljanje dobrih prodajnih sadržaja koje svaki uspešan kopirajter treba da poznaje. Ovaj priručnik sa praktičnim savetima izdeljen je prema koracima koje treba slediti, zahvaljujući kojima je moguće sastaviti dobre prodajne tekstove za različite poslovne kontekste, odnosno za različite proizvode ili usluge.

Specifičnost ovog kursa krije se i u predstavljanju taktika za uspešnu prodaju putem tekstualnih sadržaja. Stoga će kroz kurs biti otkrivene i neke od posebno bitnih marketinških tehnika. Reč je o kreiranju prodajnog emaila. U ovom delu kursa biće obrađeni sastavljanje dobrog emaila koji vodi ka prodaji, zatim značaj dobrog naslova, načini na koje je moguće kreirati dobar naslov prodajnog teksta, koje sve komponente u okviru jednog emaila mogu doprineti prodaji itd. 

Jedan od osnovnih ciljeva ovog kursa je ne samo da pruži odgovore na pitanja šta je prodajni kopirajt i koja je njegova uloga u poslovanju već i da na što pragmatičniji način predstavi dobre prakse prodajnih sadržaja. Ideja ovog kursa je da navede na prodajno razmišljanje prilikom kreiranja sadržaja za jedno poslovanje.

Kurs Sales Copywriting će vam odgovoriti na pitanja:

Koja su osnovna pravila za kreiranje dobrog prodajnog sadržaja?

Prilikom kreiranja prodajnih sadržaja treba imati na umu da čitaoci različito reaguju na tekstove koji prodaju. Zato se ne može izvesti jedinstvena i sigurna formula za pisanje tekstova koja bi mogla da obezbedi sigurnu prodaju. Ipak, prilikom kreiranja prodajnih sadržaja može se govoriti o postojanju izvesnih pravila koja mogu doprineti ostvarivanju boljih prodajnih rezultata. Reč je o pet pravila: fokus na sve benefite koje čitalac može da ima od proizvoda ili usluge koja se kroz tekst plasira; težnja ka kredibilnosti, ali bez preterivanja i velikih obećanja; jasnost; konciznost; ubedljivost predstavljanja pravila dobrog prodajnog teksta (teško se postižu ako ne postoji neophodna praksa). 

Koje tekstove piše sales copywriter?

Postoji više vrsta prodajnih tekstova. U prodajni kopirajt spadaju emailovi, prodajne brošure, ponude, njuzleteri, reklamne poruke, slogani. Poslovni emailovi mogu biti prodajne poruke u kojima se plasiraju proizvodi ili usluge, ali mogu služiti i za komunikaciju sa kupcima – tada se zapravo doprinosi prodaji proizvoda/usluga. Prodajne brošure predstavljaju zasebne prodajne letke u kojima se objašnjavaju svojstva proizvoda ali tako da se zadovolje potrebe kupaca. Slanje ponude prethodi svakoj kupovini, a dobro kreirana ponuda je posebno važna u prodajnom procesu. Vrlo često cilj njuzletera jeste da pomogne u prodaji nekog proizvoda ili usluge, odnosno da direktno predstavi određenu ponudu poslovanja. Jedan od prodajnih tekstova jesu i reklamne poruke, koje mogu biti samo jedna rečenica na baneru, ali mogu biti i postovi na društvenim medijima koji navode potencijalne kupce na kupovinu. I konačno, slogan ili tag line neophodan je svima koji na internetu predstavljaju svoje poslovanje. 

Koja je razlika između sales copywritera i content writera?

Vrlo često dolazi do poistovećivanja posla pisca koji prodaje sa piscem koji kreira sadržaje na internetu. Ova dva tipa pisca i pisanja nisu ista. Pisci koji se bave pisanjem prodajnih sadržaja nisu nadležni za kreiranje sadržaja na blogovima, odnosno za njihovo planiranje, pisanje i uređivanje. Ipak, ovi pisci moraju posedovati dobar deo veština koje već imaju content writeri koji vode kompanijske blogove. Oni teže da ostvare jedan cilj – fokusiranje na prodaju. Zato oni prilikom kreiranja sadržaja za prodaju razmišljaju o faui u kojoj se nalazi odluka potencijalnog kupca da kupi proizvod i shodno tome definišu cilj i formiraju tekst koji pišu.

Plan i program predavanja

1. Šta je sales copywriting?

  • Zašto je važan sadržaj?
  • Razlike između sales copywritera & content writera 
  • Ko su sales copywriteri?
  • Tipovi tekstova sales copywritera
  • Gde radi sales copywriter?

2. Pravila dobrog prodajnog sadržaja

  • Pisanje za veb – veština pisanja sadržaja za internet
  • Vrste pisanja za različite tipove tekstova
  • Pisanje za veb

3. Primeri dobrog prodajnog teksta

4. Praktični saveti za kreiranje dobrog prodajnog teksta

5. Taktike za uspeh

  • Analiza sadržaja u prodajnom emailu

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se