SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Facebook PPC Advanced – Business Manager

Business Manager je jedan od alata koji su posebno korisni oglašivačima koji vode brojne PPC kampanje na društvenim medijima. Business Manager je Facebook alat ili platforma za oglašavanje i ne bi ga trebalo mešati sa alatom Facebook Ads Manager. 

Business Manager je prevashodno namenjen pojedincima koji upravljaju kampanjama na više različitih Facebook Ads Managera, stranica i profila. Jedna od glavnih prednosti Business Managera je ta što je organizovan tako da se svi profili, stranice i Ads Manageri nalaze na jednom mestu. Usled toga, interfejs je pregledniji, ali i jednostavniji za upravljanje različitim nalozima. Od obima poslovanja zavisi da li će se otvarati nalog na Business Manageru ili će se kompanija zadržati na upravljanju stranicom putem Facebook Ads Managera. Drugim rečima, ukoliko je potrebno da se upravlja PPC kampanjama i oglašavanjem na Facebook mreži, odabraće se Facebook Ads Manager, dok će Facebook Business Manager biti izbor u situacijama kada se upravlja većim brojem različitih naloga, stranica, profila, ljudi, pixela ili eventova, pa čak i publika. Sve to je moguće preko jednog naloga na Business Manageru. 

Business Manager predstavlja platformu koja objedinjuje sve elemente koje ima Facebook platforma za oglašavanje, te je cilj ovog kursa da približi jednu od oglašivačkih platformi iskusnih PPC eksperata i da vam ukaže na sve beneficije koje možete imati prilikom njenog korišćenja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Facebook PPC Advanced – Business Manager

Na kursu Facebook PPC Advanced – Business Manager alat Business Manager biće obrađen kroz nekoliko problemskih okvira. Kroz kurs ćete se upoznati sa tim kome je sve namenjena platforma jednog od najvećih društvenih medija, a poseban deo kursa posvećen je i detaljnom objašnjenju svih opcija i funkcionalnosti koje ima Facebook Business Manager. 

U kursu posvećenom naprednim PPC opcijama biće detaljno objašnjene opcije koje nudi Business Manager, kao što su odeljci sa kojih je moguće upravljati nalozima i oni sa kojih je moguće pristupiti različitim Facebook stranicama. Osim toga, obrađena su i različita podešavanja koja su grupisana kroz odeljke sa kojih se upravlja korisnicima, nalozima i izvorima podataka. Tu se nalaze i opcije preko kojih je moguće obezbediti sigurnost brenda, registraciju novosti, tj. identifikovanje stranica koje objavljuju vesti. Pored ovih, postoji i opcija integracije, preko koje se mogu dodeljivati pristupi bazi prikupljenih lidova, zatim opcija za definisanje načina plaćanja za ceo Business Manager nalog, kao i odeljak koji pruža mogućnost postavljanja dodatne zaštite prilikom pristupa Business Manageru. Takođe, tu su i opcije za osnovne podatke o biznisu, opcije obaveštenja o aktivnostima ili promenama i dr. Sve ove opcije Facebook Business Managera biće predstavljene kroz praktične primere kako bi se lakše usvojile višestruke funkcionalnosti alata. 

Poseban deo kursa posvećen je Facebook pixelu. Zato će kroz kurs detaljno biti obrađene sve pogodnosti koje se mogu ostvariti korišćenjem pixela. U okviru kursa videćete kako je moguće implementirati pixel jedne Facebook stranice na tri različita načina, a nešto detaljnije biće obrađen i problem targetiranja publike u Facebook PPC kampanjama. Sa tim u vezi, detaljnije će biti predstavljene tri različite vrste publika, kao što su Custom Audience, Lookalike Audience i Special Ad Audience. U okviru dela posvećenog kreiranju publike upoznaćete se i sa načinom nastajanja Custom Audiencea i unosom sačuvane publike u kampanji. 

Svaku PPC kampanju na Facebooku moguće je analitički razmotriti i interpretirati. Sa tim u vezi, na samom kraju priče o Facebook Business Manageru biće predstavljeni UTM tagovi ili blokovi koji se dodaju na link kako bi se lakše ispratili dobijeni analitički podaci u kampanjama.

Kurs Facebook PPC Advanced – Business Manager odgovoriće na pitanja:

Šta je Business Manager?

Business Manager predstavlja interfejs koji je namenjen onima koji vode više različitih Facebook Ads Managera, poslovnih stranica na Facebooku. Jedna od glavnih prednosti Business Managera je ta što je organizovan tako da se brže i lakše mogu prepoznati oni relevantni metrički podaci u okviru jedne PPC kampanje. Dakle, u okviru Business Managera na jednom mestu su objedinjeni svi relevantni podaci i elementi. Tako se u okviru njega može pristupiti različitim stranicama i profilima, a moguće je i dodeljivati različite funkcije, odnosno poslovne nadležnosti drugim oglašivačima. Ukratko rečeno, na Business Manageru postoji jedan administrator koji može da upravlja različitim stranicama, zaposlenima, ali i oglasnim nalozima različitih poslovnih organizacija koji svoje poslovanje i oglase plasiraju na Facebooku.

Koji se parametri UTM taga mogu dodati linku koji upućuje na sajt?

Kako bi se sprečilo gubljenje podataka, moguće je dodati UTM tagove na određene landing stranice koje se koriste u kampanjama. Takvi UTM tagovi ne moraju da menjaju destinaciju, već samo pružaju signal analitici o karakteristikama posete. Stoga, UTM tagovi mogu biti prepoznati na osnovu pet različitih parametara, a oni su: 

 • Campaign Source – parametar koji daje analitici signal sa koje platforme ili preko kog alata je saobraćaj stigao na vebsajt;
 • Campaign Medium – parametar koji obeležava preko čega je saobraćaj stigao, odnosno preko kakvog medija (organskog, plaćenog, društvenog, posredničkog, emaila itd.);
 • Campaign Name – odnosi se na obeležavanje konkretne marketinške kampanje preko koje je saobraćaj došao; 
 • Campaign Term i Campaign Content – dodatni parametri preko kojih se šalju dodatne informacije u Google Analytics kada treba tagovati neki konkretni oglas.

Šta se smatra posebnim izvorima u okviru kreiranja Custom Audiencea?

Custom Audience predstavlja publiku koja se može napraviti na osnovu nekih interakcija koje su posetioci imali sa profilom, aplikacijom ili vebsajtom. Na ovaj način prave se remarketing kampanje koje mogu da se koriste u Facebook PPC kampanjama. Iz izvora je moguće birati i kreirati publiku koja je imala interakciju na vebsajtu, te uneti određene liste prikupljenih kontakata. Postoji i opcija unosa korisnika određenih aplikacija, među kojima postoji mogućnost biranja onih koji su samo otvorili aplikaciju, onih koji su bili najaktivniji, onih koji su kupili nešto itd. Jedna od opcija kreiranja Custom Audiencea može biti i pravljenje publike od ljudi koji su ostvarili neku offline interakciju na konkretnoj lokaciji, telefonom ili slično.

Osoba sa kompjuterom pohađa kurs Facebook PPC

Plan predavanja:

1. Business Manager

1.1 Razlika između Facebook Ads Managera i Facebook Business Managera

1.2 Interfejs Facebook Business Managera

 • Korisnici (Users)
 • Nalozi (Accounts)
 • Izvor podataka (Data Sources)
 • Sigurnost brenda (Brand safety)
 • Registracija (Registration)
 • Integracija (Integration)
 • Plaćanja (Payments)
 • Sigurnosni centar (Security center)
 • Zahtevi (Requests)
 • Obaveštenja (Notifications)
 • Biznis-informacije (Business info)

2. Facebook pixel

2.1 Implementacija pixela

 • Hard core
 • Korišćenje WP Plugina
 • Korišćenje Google Tag Managera

2.2 Audience 

 • Custom Audience
 • Lookalike Audience
 • Saved Audience

3. UTM tagovi

3.1 Source

3.2 Medium

3.3 Campaign

4. Korišćenje URL Buildera 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se