Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Facebook PPC – Interface and Metrics

Iako se oglašavanje na PPC-ju najčešće vezuje za Google i njegovu partnersku mrežu, druga najpopularnija mreža za onlajn-oglašavanje po principu naplate po kliku je Facebook. Veliki broj korisnika na ovoj društvenoj mreži doprineo je tome da se pri Facebooku razvije oglašivačka platforma preko koje je moguće kreirati i plasirati različite oglasne kampanje. 

Oglašivačka platforma preko koje se plasiraju oglasi je platforma Facebook Ads Manager, koja se koristi prilikom kreiranja kampanje u Facebook PPC marketingu. Osim toga, treba pomenuti i da se Facebook Ads Manager smatra jednim od najpraktičnijih rešenja za vođenje jedne poslovne stranice na ovoj društvenoj mreži, dok se sa više stranica može upravljati preko Business Managera. Facebook Ads Manager postao je koristan alat preko kog se kreiraju oglasi i upravlja njima, definišu specifične ciljne grupe zahvaljujući različitim mogućnosti targetiranja, upravlja budžetom prilikom oglašavanja, određuje mesto prikazivanja oglasa i, konačno, prate i analiziraju rezultati i izveštava se o njima. 

Budući da je reč o kompleksnoj oglašivačkoj platformi, ovaj kurs posvećen je prikazu ili organizaciji opcija na ovoj platformi, odnosno organizaciji oglašivačkog naloga na Facebooku i metričkim podacima koji se mogu ispratiti u okviru ove platforme. Zahvaljujući ovom kursu, imaćete priliku da prepoznate veliki značaj i benefite koje ova oglašivačka platforma pruža kompanijama koje se oglašavaju, ali i na koji način pristupa korisnicima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Facebook PPC – Interface and Metrics

Facebook PPC – Interface and Metrics organizovan je u pet delova. Tokom prvog dela kursa imaćete priliku da se bliže upoznate sa načinom na koji se kreira Facebook Ads Manager i sa izgledom njegovog interfejsa. Kroz kurs će biti detaljno predstavljen izgled naloga, ovog puta u kontekstu pregleda jedne kampanje i njenih metričkih podataka. U vezi sa tim, ovde je nalog na Facebook Ads Manageru poslužio isključivo za potrebe predstavljanja metričkih podataka i različitih izveštaja koji se mogu dobiti preko njega.

U okviru Facebook Ads Managera moguće je birati i karticu u kojoj se mogu sagledati sve kampanje koje su puštane sa nekog oglašivačkog naloga. Ovo je ujedno i glavni deo interfejsa u kome PPC menadžer koji upravlja Facebook kampanjama provodi najviše vremena, i to onda kada se želi praviti kampanja i kada ju je potrebno analizirati. Osim toga, biće predstavljeno i na koji način je moguće načiniti brze izmene na kampanji preko konkretnog interfejsa. U okviru Facebook Ads Managera, odnosno, u okviru opcije Campaign mogu se iščitati svi podaci koji su u vezi sa aktivnošću kampanje, njenim nazivom, statusom, strategijom licitacije, postavkom budžeta, rezultatima postavljenog cilja, dosegom, brojem prikaza, cenama po rezultatu cilja, potrošnjom, vremenom završetka kampanje i učestalošću ponavljanja. Svi ovi metrički prikazi se mogu adaptirati prema potrebama izveštaja oglašivača.

Poseban deo kursa posvećen je opciji Business tools ili dodatnim alatima koji se koriste u oglašivačkim praksama. Ovi dodatni alati predstavljeni su kroz pet naprednih grupa, među kojima postoje opcije upravljanja poslovanjima, oglašavanjem, analizom i izveštajima, angažovanjem korisnika i, konačno, prodajom proizvoda i usluga. Svaka od navedenih naprednih opcija pregleda i izveštavanja o metrikama predstavljena je kroz pažljivo odabrane slike ekrana, kojima su dodatno pojašnjene mogućnosti koje postoje u okviru Facebook PPC oglasne platforme. 

U nekim opštim crtama biće reči i o Facebook pixelu, odnosno njegovom opštem značaju, postavci i funkciji u okviru oglasne prakse.

Kurs Facebook PPC – Interface and Metrics odgovoriće na pitanja:

Šta je Facebook Ads Manager?

Facebook Ads Manager je platforma koja se koristi prilikom kreiranja kampanja u Facebook PPC marketingu, kao i za kreiranje oglasa i upravljanje njima. Preko ove platforme moguće je voditi jednu ili više poslovnih stranica na Facebooku, praviti specifične ciljne grupe putem različitih opcija targetiranja, upravljati budžetom, kao i mestom prikazivanja oglasa. Ovaj oglašivački alat pruža i mogućnost praćenja rezultata oglasa, ali i analizu i izveštavanje o rezultatima kampanja. Moguće mu je pristupiti preko računara, ali i preko aplikacije na mobilnim uređajima. Postoji opcija za besplatno preuzimanje aplikacije za Android i za IOS uređaje, pod nazivom Facebook Ads Manager.

Čemu služi opcija Account overview u okviru Facebook Ads Managera?

Opcija Account overview pruža brz i sumirani pregled kampanja. Preko ove opcije moguće je videti potrošnju po nalogu, odnosno izveštaje koji pružaju informacije u vidu potrošnje po danima. Ove podaci prikazani su kroz različite grafikone sa sumiranim brojevima. Tako je moguće dobiti informacije o dosegu (Reach and Frequency), potrošnji (Amount Spent), prikazima oglasa (Impressions and CPM) i klikovima na link (Link Clicks and CPC). Preko ove opcije može se videti i izveštaj sa sumiranim prikazom prema ciljevima kampanje (Objective). Treba pomenuti da se različiti ciljevi u kampanjama različito analiziraju. U izveštajima mogu postojati osnovne demografske odlike, u okviru kojih je čak moguće videti i rezultate o polu i godinama starosti ljudi koji su videli oglas ili reagovali na njega. Osim pola i starosti, ovi izveštaji mogu pokazati i rezultate prema satima aktivnosti ili podatke o lokaciji.

Koje su tri strukturne celine na koje je podeljen interfejs Facebook Ads Managera?

U okviru interfejsa Facebook Ads Managera – konkretno, biranjem opcije pregleda kampanja, moguće je videti tri glavna odeljka ili celine u strukturi kampanje, a to su: kampanje, oglasne grupe i oglasi. Drugim rečima, na glavnom delu interfejsa (Campaign) nalaze se rezultati kampanja, oglasnih grupa ili oglasa. Ovde je moguće upravljati preko zasebnih elemenata strukture Facebook Ads Managera. Podaci koji se ovde predstavljaju odnose se na zasebne i konkretne elemente strukture. Tako je u okviru ovog dela moguće pratiti neke od osnovnih metričkih podataka i načiniti izmene u kampanjama. Dobijeni podaci mogu biti u vezi sa pregledom aktivnosti kampanje, njenim nazivom (Campaign Name), statusom (Deliver), strategijom licitacije (Bid strategy), postavljenim budžet (Budget), rezultatima postavljenog cilja (Results), dosegom (Reach), brojem prikaza (Impressions), cenom po rezultatu cilja (Cost per Result), potrošnjom (Amount Spent), vremenom završetka kampanje (End) i učestalošću ponavljanja (Frequency).

Osoba pohađa kurs Facebook PPC – Interface and Metrics

Plan predavanja

1. Facebook Ads Manager 

 • Account overview deo interfejsa 
 • Campaign deo interfejsa 

2. Metrike 

 • Performanse (Performance)
 • Interakcije (Engagement)
 • Konverzije (Conversions)
 • Postavke (Settings)
 • Testiranje (A/B Test)
 • Optimizacija (Optimization)
 • Praktičan deo – predstavljanje funkcionalnosti na interfejsu Facebook Ads Managera

3. Business tools

 • Manage Business
 • Advertize
 • Analyze and Report
 • Praktičan deo – predstavljanje osnovnih funkcija opcije Business tools

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se