Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Online Sales Management and Planning

Online prodaja podrazumeva jedan od zastupljenijih vidova zarade preko interneta. Sve veće interesovanje za nove vidove zarade preko online kanala komunikacije mnoge internet korisnike navelo je da se oprobaju u prodaji preko interneta. Online prodaja, kao jedan od jednostavnih vidova zarade, bez prevelikog ulaganja novca i energije, navela je mnoge internet prodavce da se detaljnije posvete odabranom biznis modelu i da uđu u ozbiljnije poslovne okvire. Iako prodaja iz udobnosti kućne fotelje deluje primamljivo i izazovno mnogima, treba znati da posao online prodavca zahteva posvećeno ulaganje vremena i energije, ali i angažovanje oko budućih i postojećih kupaca. 

Upravljanje poslovanjem čija je glavna delatnost online prodaja podrazumeva detaljno planiranje i strateško osmišljavanje online nastupa. Dakle, online prodaja nikako nije postavljanje i čekanje kupca na online kanalima poslovanja, već jeste detaljan, posvećen i konstantan rad na promociji, plasmanu i unapređenju prodajnih procesa pred online kupcima. 

Kako bi online prodaja bila uspešna, neophodno je znati kako se upravlja prodajom. Drugim rečima, neophodno je da online prodavac poznaje najveće izazove online prodaje. Sa tim u vezi, treba istaći da je neophodno da online prodavac kreira sajt koji prodaje, ali i sadržaj koji interesuje i konvertuje zainteresovanog posmatrača u kupca. Osim toga, vrlo je važno da online prodavac zna da adekvatno pozicionira svoje proizvode na tržištu, da prepozna ciljnu grupu i konačno da komunicira sa njom. Sve ovo jesu samo pojedini segmenti kompleksnog procesa kakav jeste online prodaja. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Online Sales & E-business Development Manager i E-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Online Sales Management and Planning

Kurs Online Sales Management and Planning posvećen je mehanizmima i procesima upravljanja prodajom, ali i njenim planiranjem. Preko ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa osnovnim konceptima upravljanja online prodajom, odnosno biće predstavljeni bitni problemski okviri i pruženi odgovori na različita pitanja. Sa tim u vezi, biće reči o nekim od najvećih online izazova u prodaji, ali i ukazano na to kako se prepoznaju jake i slabe strane jedne kompanije kada je reč o online prodaji. Kako je znanje jedan od glavnih oruđa online prodaje, pitanje poznavanja interneta i svih benefita koje takvo znanje može imati biće poseban tematski interpretativni okvir.

Jedan od problemskih mesta koja će biti obrađena kroz kurs tiču se toga kako načiniti evaluaciju i estimaciju jedne online prodaje i njene ponude. Zahvaljujući odgovorima na sva ova pitanja, internet prodavnica može vrlo brzo da se pozicionira na tržištu, čime će ukazati i dalje putanje razvoja i unapređenja. Unapređenje poslovnog nastupa vodi do bolje prodaje, odnosno do diferenciranja na tržištu i do konkurentske prednosti.

Kako bi jedna online prodavnica bila uspešna, neophodno je razumeti procese kupovine i promocije, kako u poslovnom modelu biznis prema kupcu (B2C) tako i u poslovnom modelu biznisa koji posluje sa drugim kompanijama (B2B). Sve ovo, kao i različite strateške postavke kupovine u različitim segmentima, biće obrađeno kao posebna tematska oblast tokom kursa. Drugim rečima, u zavisnosti od pozicije kupca u prodajnom levku, biće ukazano na različite prodajne strateške i taktičke namere.

Usled toga, u okviru kursa upoznaćete se i sa različitim taktikama preko kojih se može brinuti o potencijalnom kupcu, zahvaljujući čemu dolazi do dugoročne isplativosti sistemske brige o kupcu. Uloga marketinga u prodajnom procesu je posebno značajna. Međutim, u kojoj meri prodajni proces može da doprinese automatizaciji i sinhronizovanju marketinškog i prodajnog segmenta poslovanja, spoznaćete kroz kurs Online Sales Management and Planning, što i jeste jedan od njegovih osnovnih ciljeva. 

Kurs Online Sales Management and Planning odgovoriće na pitanja:

Koja su dva osnovna principa upravljanja e-prodajom u kontekstu kreiranja i distribucije (promocije) sadržaja?

Postoje dva osnovna principa upravljanja elektronskom prodajom kada je reč o kreiranju i distribuiranju promotivnih sadržaja na internetu. Ovde je reč o principu u kom se sadržaj postavlja na prvo mesto, te ga možemo nazvati i princip content first. Prvi princip upravljanja elektronskom prodajom jeste kreiranje posebno korisnog i interesantnog sadržaja kojim se teži uložiti manje u promociju, a da se pri tome ostvare postavljeni ciljevi.

Ovakav pristup kreiranja sadržaja najčešće podrazumeva besplatnu promotivnu aktivnost, budući da se sadržaj zbog svoje atraktivnosti širi među internet korisnicima i potencijalnim kupcima. Drugi princip podrazumeva kreiranje onih prosečnih sadržaja preko kojih se postiže dobra e-promocija kojom se postižu postavljeni ciljevi. Ovaj drugi pristup u kreiranju sadržaja podrazumeva ulaganje u promotivne aktivnosti kojima se javnost obaveštava o proizvodima ili uslugama online poslovanja.

Koje su najčešće jake i slabe strane tehnološki i netehnološki orijentisanih kompanija?

U praksi se vrlo često može videti da kompanije koje nemaju veće znanje o tehnološkim inovacijama i tokovima najčešće bespotrebno troše vreme, ali retko kad i novac na tehnologiju i na njenu percepciju. Drugim rečima, mnoge kompanije se trude da odgovore na pitanja za koja nemaju ekspertizu, kakva mogu biti pitanja tehnološkog razvoja, umesto da se posvete onim stranama poslovanja u kojima su jake. Sa druge strane, tehnološke kompanije se fokusiraju na tehnologiju, za koju veruju da će im rešiti i one netehnološke izazove u poslovanju. Tako, primera radi, firme koje se bave veleprodajom ne znaju šta je B2C, dok neke ne razaznaju razliku između promocije brendova i prodaje brendiranog. Osim toga, određene kompanije imaju problem sa kreiranjem sadržaja, a druge sa promocijom ili organizacijom B2C poslovanja itd.

Šta podrazumeva „demand generation” u online prodaji?

Demand generation ili stvaranje potražnje predstavlja procese ili prakse kojima se stvara svest i povećava interesovanje za proizvode ili usluge neke online prodavnice. Demand generation je praksa koja je svojstvena B2B poslovnom modelu, kao i modelu B2G (poslovanje sa vladom), ali i poslovanjima okrenutim ka kupcima u prodajnom ciklusu. Ova praksa odnosi se na različita područja marketinga, odnosno za vezu između marketinških programa jednog poslovanja i njegovih prodajnih procesa. Postoji više komponenti u postupku generisanja potražnje, a oni zavise od veličine i složenosti prodaje na internetu. Komponente demand generationa jesu izgradnja svesti, relevantnost pozicioniranja, odgovarajuća podrška i dobra procena online kupaca.

Plan i program predavanja

1. Kako upravljati digitalnom prodajom?

  • Digitalno liderstvo i upravljanje online prodajom

2. Razumevanje procesa kupovine i promocije (B2B i B2C)

  • B2C vs B2B marketing i prodajni procesi
  • B2B funnel

3. Demand Generation vs Lead Generation

  • Prodaja na zahtev
  • Ocenjivanje vrednosti kontakta
  • Životni ciklus kupca
  • Briga o potencijalnom kupcu

4. B2B marketing i prodajni proces sa automatizacijom

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se