Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Grafički dizajn: Posao za umetnike sa osećajem za biznis

Grafički dizajner je profesionalac koji poseduje umetnički dar za stvaranje kreativnih vizuelnih rešenja. On pomoću kompjutera ili na klasičan način, rukom, kreira dela koja će skrenuti pažnju i preneti određenu poruku. 

Grafički dizajn posao koji se traži

Da li je grafički dizajn posao koji tražite, zavisi najviše od vaših sklonosti. Odgovor je potvrdan ako vas privlači rad na kreiranju interesantnih reklamnih oglasa, časopisa, brošura, logoa i raznih drugih oblasti.

Ključ uspeha u ovoj branši je kombinovanje ličnog talenta i mogućnosti koje pruža moderna tehnologija. Tako je danas grafički dizajn neophodan prilikom kreiranja sajtova, ali i video-igara, uslužnih programa itd. Upravo se iz ovih razloga grafički dizajneri smatraju umetnicima koji imaju važnu ulogu u modernoj industriji.

S obzirom na način rada, mnogi misle da je reč o poslu gde nisu potrebne komunikacijske veštine. Međutim, situacija je suprotna jer grafički dizajneri na dnevnom nivou moraju da komuniciraju sa saradnicima i klijentima. Takođe, da biste bili uspešni u ovom poslu, potrebno je da razumete svet oko sebe i svetske trendove.

Kako je grafički dizajn izuzetno interesantna i isplativa profesija, sticanje znanja iz ove oblasti višestruko se isplati. Ipak, pre nego što se odlučite za ovu profesiju, potrebno je da definitivno ustanovite da li je grafički dizajn posao koji vam leži.

Kako da znate da li je grafički dizajn za vas?

Zaduženja koja vas očekuju ukoliko se odlučite za ovu profesiju mogu biti veoma raznolika. Ipak, bez obzira na projekat, neke stvari su univerzalne. Tu se pre svega misli na konkretne aktivnosti koje ćete imati tokom radnog dana. 

Dogovaranje sa klijentom: redovni kontakt sa naručiocem posla je od izuzetne važnosti kako bi se osiguralo da će se posao obaviti na način koji se traži. Zato je važno da grafički dizajner ume da priđe klijentu na pravi način, postavi prava pitanja, ali i da ima adekvatne odgovore u vezi sa svim nedoumicama. 

Komunikacija sa timom: jedan deo obaveza podrazumeva redovnu komunikaciju sa članovima kreativnog tima. Na ovaj način se osigurava da projekat ide u pravom smeru, kao i da će biti završen u roku.

Sprovođenje dogovorenih izmena: u skladu sa uputstvima klijenta, ali i internim dogovorima u okviru tima, potrebno je implementirati dobijene inpute. Što bolje sprovedete ideje u delo, to će posao biti brže završen, a klijent zadovoljniji.

Provera dizajna: posao nije završen dok god postoji mogućnost greške. Čak i kada klijent odobri projekat, potrebno je detaljno proveriti sve kako nešto ne bi promaklo. U grafičkom dizajnu greške mogu skupo koštati kompaniju (pogrešna cena u prospektu, korišćenje slika bez odobrenja autora ili agencije, slovne greške…). 

Ovo su samo neki od koraka koje svaki dizajner mora da prođe. Da bi vam bilo jasnije zašto je grafički dizajn posao koji zahteva talenat, ali i dobru organizaciju, pozabavićemo se detaljnije određenim segmentima ovog zanimanja.

Šta grafički dizajner treba da zna?

Za uspešan rad potrebno je da razumete najvažnije elemente koji čine grafički dizajn. Svaki element ima svoju ulogu i u saradnji sa drugim elementima čini konačni proizvod. To su pre svega fontovi, koji mogu biti različite boje, veličine itd. Ovo je samo deo kompletnog dizajna, gde je često važno odabrati i adekvatnu fotografiju i obraditi je pomoću alata poput Photoshopa. 

Vrlo je važno da imate jasnu viziju, jer čak i praznina može biti efektna ako se upotrebi na pravi način. Naravno, određene odluke grafički dizajner ne donosi sam, već u dogovoru sa drugim članovima tima. 

Dosta toga zavisi od odnosa elemenata grafičkog rešenja. Nekad tekst ili slogan ima apsolutni prioritet u odnosu na ilustraciju ili neke druge dizajnerske elemente. U tom slučaju je potrebno da pristupite poslu u skladu sa preporukama klijenta, ali i uzimajući u obzir aktuelne svetske dizajnerske trendove. 

Autori teksta mogu da pomognu tako što će dizajneru skrenuti pažnju koje delove teksta bi bilo dobro istaći kako bi vizuelno rešenje bilo efektno. Dobar dizajner će svakako prepoznati ideju koju nosi tekst i osmisliće vizuelno rešenje. 

Grafički dizajn je izuzetno važan kada su marketinške kampanje u pitanju, bez obzira na to da li je reč o Google reklamama ili promotivnim brošurama. Na imidž kompanije, pa samim tim i na njeno poslovanje, utiče vizuelna prezentacija brenda. Tu se pre svega misli na logo i ostala vizuelna rešenja. Ukoliko je reč o originalnom i kvalitetnom logou, on će postati prepoznatljiv kupcima, predstavljajući svojevrsnu garanciju kvaliteta. 

Da bi se dostigao taj nivo, poslodavci se obraćaju dizajnerima koji su se specijalizovali za određenu oblast. Naime, kao i u drugim oblastima, nikada nećete moći da se podjednako dobro razumete u sve aspekte dizajna. Zato se mnogi odlučuju za određene grane dizajna kako bi postigli što bolje rezultate. 

Poznavanje grafičkog dizajna i njegovih specifičnosti je osnovni preduslov za napredovanje u poslu. Sticanjem iskustva dobićete priliku da napredujete u kompaniji do važnih pozicija poput art direktora, kreativnog direktora ili šefa dizajnera. Ime titule je manje važno od činjenice da ćete u tom slučaju biti odgovorni za kreativni proces realizovanja želje klijenta. 

šta rade grafički dizajneri

Gde možete da radite kao grafički dizajner?

S obzirom na raznovrsnost koju nudi ova profesija, nije dovoljno ukucati u pretraživaču „grafički dizajn posao” i očekivati da ćete odmah znati šta da odaberete. Karijera vas može odvesti u različitim smerovima, pa tako možete da radite u reklamnim agencijama, dizajnerskim studijima, izdavačkim kućama, marketinškim odeljenjima velikih kompanija, ali i u oblasti edukacije. 

Naime, mnogi talentovani grafički dizajneri odlučuju se za poslove predavača u umetničkim školama, ali i u okviru raznih obuka i kurseva. Ovi poslovi vam pružaju mogućnost ne samo da konstantno usavršavate svoja znanja već i da drugima prenesete svoja iskustva. 

Kako je reč o profesiji koja je kompatibilna sa mnogim drugim modernim poslovima, nikad nije kasno za prekvalifikaciju ili usavršavanje. Tako za vrlo kratko vreme možete da postanete web dizajner, jer ste već upoznati sa osnovnim principima dizajna. 

Kako steći neophodna dizajnerska znanja?

Grafički dizajn je specifičan po tome što vrlo jasno možete da prezentujete svoje veštine potencijalnom klijentu. Jednostavno, vaš rad će reći sve o vama. Zato svaki grafički dizajner poseduje portfolio u kom su prikazani njegovi najbolji radovi. To je praktično jedan oblik vizuelnog CV-ja. To nije samo skup profesionalnih radova već je i svojevrsna prezentacija znanja i veština koje posedujete. 

Zbog toga je važno da već tokom školovanja radite na svom portfoliju. To ćete postići ukoliko odaberete kvalitetan obrazovni program sa iskusnim predavačima. Oni će vas ohrabrivati da radite na sebi kako biste dostigli odgovarajući odnos poslovnih zahteva i umetničkih sklonosti.

Pored talenta i znanja koja ćete dobiti tokom školovanja, važno je da stičete iskustvo na konkretnim projektima, u realnim uslovima rada. Najbolji efekat ćete postići radom sa mentorima, a preporuka je da se posle školovanja odlučite za praksu. Na ovaj način ćete u potpunosti biti spremni za sve izazove koji vas čekaju u karijeri, a sa bogatim portfoliom bićete i konkurentniji na tržištu.

Upravo se ovakav način učenja i sticanja iskustva sprovodi na InternetAcademy, jer je krajnji cilj da steknete primenjiva znanja u nastavku karijere. Ono što će vas dodatno izdvojiti u odnosu na ostale jesu i međunarodno priznati sertifikati koje posedujete. Uz bogat portfolio i potvrde poznavanja rada u traženim programima bićete od samog starta profesionalnog rada izuzetno traženi od strane poslodavaca.

Ipak, imajte na umu da se ljudske osobine i veštine komunikacije veoma cene u ovoj branši. Postoje različiti karakteri grafičkih dizajnera koji na drugačije načine rešavaju probleme i upravljaju projektima za koje su zaduženi.

Šta treba da znaju grafički dizajneri početnici

Koje karakteristike treba da poseduju grafički dizajneri?

Na osnovu Holandove klasifikacije ličnosti, moguće je prepoznati određene tipove ličnosti dizajnera. Ono što im je zajedničko jeste da ovi profesionalci imaju sposobnost ubeđivanja i talenat za kreiranje.

Pod ubeđivanjem se pre svega misli na sposobnosti koje se tiču odnosa sa drugim licima i načinima na koje neko utiče na njih. Što se tiče kreiranja, tu se pre svega misli na kreativni kapacitet osobe i njenu sposobnost za apstraktan način razmišljanja.

Na osnovu ovih procena mogu se definisati karakteristike koje grafički dizajneri treba da poseduju:

Kreativno razmišljanje: od grafičkog dizajnera se očekuje da za svaki zadatak osmisli kreativno i inovativno rešenje. Nekada nije nimalo lako kreirati nešto što deluje poznato a da je u isto vreme potpuno novo, a to često može da bude zahtev klijenta.

Rad na računaru: u 21. veku suvišno je objašnjavati važnost rada na kompjuteru. Danas se praktično ceo posao završava u digitalnom svetu, pa tako mnogi dizajneri i ne koriste obične olovke, već isključivo one za crtanje na računaru. Pored hardvera, važno je i poznavanje programa poput Adobe Photoshopa i drugih neophodnih alata.

Sposobnost analiziranja: da biste u potpunosti razumeli projekat koji je pred vama, potrebno je da posedujete sposobnost da ga sagledate iz ugla krajnjeg korisnika, ali i klijenta. Na osnovu procene šta je to što bi njih zainteresovalo pristupićete kreiranju dizajnerskog rešenja. S vremenom će vaše analitičke veštine napredovati, pa ćete mnogo efikasnije završavati projekte koje dobijate.

Veština komunikacije: jasno je da posao dizajnera nije vezan samo za radni sto. Za uspešnu karijeru ključna je sposobnost dobre komunikacije sa kolegama i poslovnim partnerima. Od vaše sposobnosti za saradnju zavisiće i da li ćete biti puki izvršilac radova ili uspešni vođa projekta.

Umetničke sklonosti: talenat je, naravno, veoma važan u ovom poslu, ali je potrebno napraviti najbolji balans između umetnosti i onoga što očekuju klijenti i krajnji korisnici. Zato je važno na pravi način prići projektu i kreirati rešenje koje će zadovoljiti naručioca posla, ali i određene estetske standarde.

Menadžment vremena: kao grafički dizajner ćete najčešće raditi na više projekata paralelno. To najviše dolazi do izražaja kod freelancera, iako ćete i u nekoj kompaniji takođe imati više zadataka istovremeno. Od vaše sposobnosti da ispoštujete sve rokove zavisiće i vaš uspeh u karijeri.

Koliko dugo ćete tražiti posao?

Kako prenosti portal Truity, potražnja za grafičkim dizajnerima će se samo povećavati u narednim godinama. U skladu sa većim obimom posla očekuje se da će rasti i broj dizajnera. To znači da će biti i veće konkurencije kada su u pitanju projekti, pa će najbolje proći upravo oni koji budu najbolje školovani i koji poseduju adekvatne diplome i sertifikate.

Dodatni razlog zašto se očekuje rast popularnosti ovog zanimanja jesu i atraktivni uslovima rada i fleksibilnost koju pruža. Zahvaljući tome što niste vezani za jednu lokaciju, možete, baš kao mnogi digitalni nomadi, raditi iz bilo kog dela sveta. Ne treba smetnuti sa uma i da se kvalitet veoma ceni, pa su tako i primanja izuzetno visoka. 

Zašto je grafički dizajn posao koji mnogi priželjkuju?

Kako je grafički dizajn posao koji iziskuje visok nivo kreativnosti, logično je da su primanja usklađena sa očekivanim rezultatima rada. Portal Infoplate tvrdi da mesečna primanja dizajnera u Srbiji premašuju 800 evra. Tu se ne računaju freelanceri, koji često zarađuju na internetu značajno više. Sve zavisi od vašeg iskustva i veština koje posedujete. 

Zato krenite na vreme sa sticanjem znanja kako biste se što bolje pripremili za sve buduće izazove koji vas očekuju u karijeri grafičkog dizajnera.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se