Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Bitrix alat za tradicionalno upravljanje projektima

Ovo je jedan od korisnih alata koje je dobro znati budući da je besplatan i da se preko njega vrlo jednostavno može upravljati kompleksnim projektnim aktivnostima i celinama. Istovremeno, alat o kom će u narednim redovima biti reči može unaprediti jedno kompanijsko poslovanje. Reč je o korisnom softveru za upravljanje projektima, koji postoji i u besplatnoj verziji, a zove se Bitrix24. 

Najkraće rečeno, Bitrix24 predstavlja jedan sveobuhvatni alat koji omogućava vrlo precizno upravljanje projektima. Ovaj alat je i idealno sredstvo za rad na projektima, budući da se u okviru ovog softvera nalaze sve projektne upravljačke funkcije. Postoji besplatna i nešto naprednija, plaćena verzija alata Bitrix24. Neke od značajnih prednosti besplatnog paketa su neograničen broj korisnika, prostor za skladištenje podataka od 5 GB i neograničen broj projekata, zadataka i aktivnosti koje je moguće predstaviti kroz alat. Neke od prednosti besplatne verzije alata su i opcija izveštavanja, praćenja vremena i kreiranje Gantove karte (Gantt chart). Nadgradnja plaćenog paketa pruža veće mogućnosti za prikupljanje datoteka, kao i mogućnost stvaranja prilagođenih polja i unapređeno upravljanje vremenom, što sve uvećava kvalitet i funkcionalnost CRM-a.

Bitrix24 kao onlajn-alat za upravljanje projektima pruža opciju sveobuhvatnog popisa svih aktivnosti na projektu. Funkcionalnosti koje ovaj alat ima sa ciljem upravljanja projektima dovode do toga da se ovaj softver može poistovetiti sa društvenom mrežom za upravljanje zadacima na projektima, deljenjem dokumenata i praćenjem vremena, što je vidljivo kroz interfejs i čime se povećava učinkovitost komunikacije. Tokovi aktivnosti slični su feedu na Facebooku, te postoji mogućnost ažuriranja najnovijih aktivnosti na projektu, a integrisana je i opcija praćenja rada svakog od članova tima i njihovog truda koji ulažu. Jedna od opcija na Bitrix24 je mogućnost komuniciranja sa članovima tima u realnom vremenu preko poruka, grupnog četa, ali i ostavljanjem glasovnog i video-sadržaja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Bitrix alat za tradicionalno upravljanje projektima

U kursu posvećenom onlajn-alatu za upravljanje projektima – Bitrixu24 – biće prilike da se susretnete sa različitim vidovima pomoćnih alata za upravljanje projektima. Drugim rečima, sa ciljem da se predstavi praktična dimenzija alata i da se ukaže na opštu višestruku korist savremenih onlajn-alata na kursu će se govoriti o projektnom menadžmentu i Webu 2.0.

Web 2.0 kao aktuelni trend odnosi se na drugu generaciju Weba. Umesto da se internet mreža i veb-sajtovi posmatraju kao baze koje jednosmerno pružaju ogromnu količinu podataka, oni se prepoznaju kao platforme koje podstiču interaktivnu komunikaciju između korisnika i računara, ali i između dva korisnika na mreži. Time internet korisnik postaje i aktivni kreator sadržaja na internetu, a ne samo posetilac određene veb-stranice, tj. onlajn-mreže. 

U kontekstu Weba 2.0 upravljanje projektima dobilo je nov alat koji u velikoj meri unapređuje kolaboraciju i produktivnost timova na različitim kompleksnim projektima. Kolaborativni onlajn-alati za upravljanje projektima omogućavaju uključivanje čitavog tima u procese planiranja i realizacije projekata. Zahvaljujući ovim alatima, obezbeđuje se efikasnija, odnosno interaktivna komunikacija. Prednost onlajn-alata za upravljanje projektima jesu i smanjeni rutinski poslovi projektnog menadžera. On više nema potrebu za posebnim obaveštavanjem članova tima o promenama i tokovima zadataka, budući da se u alatu konstantno i pravovremeno ažurira napredak projekta i prikazuju aktuelni zadaci i rokovi. 

Tradicionalno upravljanje projektima moguće je kroz različite dostupne onlajn-alate, a ovaj kurs posvećen je, pre svega, kolaborativnom Project Management alatu – Bitrixu24, kome je u okviru ovog kursa posvećen poseban prostor. Jedan od ciljeva ovog kursa je detaljno predstavljanje funkcija koje pruža ovaj alat. U vezi sa tim, na osnovu detaljnog objašnjenja interfejsa ili početnog ekrana i svih opcija na njemu imaćete priliku da sagledate i vrlo lako savladate brojne pogodnosti koje nudi ovaj alat. Jedna od prednosti ovog kursa jeste mogućnost da uz vođeni rad ili stručnu pomoć pokušate da postavite i prikažete jedan projekat u okviru alata.

Kurs Bitrix alat za tradicionalno upravljanje projektima odgovoriće na pitanja:

Koje opcije pruža kolaborativni PM alat – Bitrix24?

Bitrix24 kao onlajn-alat za upravljanje projektima pruža opcije za povezivanje i pozivanje kolega da se pridruže radu na projektu. Pozivanje kolega u projektni tim moguće je na više načina, a jedan od njih je putem linka poslatog na imejl. Kroz Bitrix24 moguće je kreirati projekat i dodeljivati projektne zadatke, te ispratiti aktivnosti kolega na feedu Bitrixa24. Jedna od opcija koja postoji u okviru Bitrixa24 je organizovanje opcija na kontrolnoj tabli prema potrebama korisnika. Takođe, jedna od pogodnosti ovog onlajn-alata jeste laka i jednostavna komunikacija preko onlajn-četa i preko poziva. U okvirima tima moguće je komunicirati preko grupnog ili pojedinačnog četa ili video/audio poziva (budući da alat ima integrisan Zoom za meeting room).

Na koji način je moguće sarađivati sa timom preko Bitrixa24 u okviru projekta?

Sve važne informacije koje je neophodno da vide svi članovi tima moguće je istaći kroz tekst, link, video, sliku ili haštag u okviru objava. Takve objave mogu se komentarisati, može se videti ko je pogledao objavu i sl. U okviru Bitrixa24 postoji mogućnost da se kreira novi zadatak iz poruka ili saopštenja. Bitrix24 pruža i opciju povezivanja sa GoogleDriveom ili sa Dropboxom, zbog čega je moguće unositi različite dokumente i upravljati njima, te ih deliti sa članovima tima. Postoji više opcija preko kojih se mogu kreirati zadaci i u okviru kojih se može manipulisati njihovim statusom, kao što postoji i više lica odgovornih za zadatke ili koja rade na grupama zadataka. Bitrix24 pruža mogućnost pravljenja timskih događaja, eksportovanja zadataka u Excel, kreiranja izveštaja itd.

Kako odabrati odgovarajući onlajn-alat za upravljanje projektima?

Onlajn-alat koji odgovara potrebama projekta najčešće podrazumeva da je alat odabran prema prirodi projekta i tima. Drugim rečima, od kompleksnosti projekta, veličine i geografske rasprostranjenosti tima zavisiće i odabir alata. Projekti koji su isuviše kompleksni ponekad zahtevaju kombinaciju kolaborativnih PM alata, ali i tradicionalnih onlajn PM alata (kakav je, primera radi, Plan 365 ili Online MS Project). Veći tim koji radi na projektu podrazumeva izraženiju distribuciju i, samim tim, veću neophodnost za kolaborativnim alatima. Odgovarajući onlajn-alat moguće je odabrati zahvaljujući prethodnom iskustvu, odnosno preispitivanjem raspoloživosti ostalih pogodnih alata i njihovih cenovnih razlika, informisanjem o negativnim i pozitivnim iskustvima projektnog tima u nekom prethodnom periodu itd. Odabir onlajn-alata u velikoj meri može zavisiti od načina rada i funkcionisanja projektnog tima. Upotreba alata bi trebalo da predstavlja olakšicu, a ne opterećenje za tim, te je neophodno prilagoditi alat načinu rada i izvođenju aktivnosti (ili nekoj od sledećih metodologija: Waterfall, ScrumKanban itd).

Projektni menadzer koristi Bitrix alat

Plan predavanja:

1. Projektni menadžment i Web 2.0

1.1 Onlajn zajedničko upravljanje dokumentima

1.2 Integracija različitih Web 2.0 alata i onlajn kolaborativnih PM softvera

2. Odabir odgovarajućih onlajn-alata

3. Kolaborativni onlajn-alati za upravljanje projektima – Web 2.0 alati 

4. Onlajn-alati za upravljanje projektima – Task management

4.1 Kolaborativni PM alat: Bitrix24 

  • Organizacija Menu
  • Inviting your colleagues
  • General company settings
  • Team communication (Chat and calls/Messages/Announcement)
  • Kreiranje zadataka iz poruka ili objava
  • Team communication: workgroups (Project group creation/Drive project/Upravljanje dokumentima) 
  • Project task management
  • Project team events
  • Izveštaji
  • Editovanje taskova

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se